tisdag 9 februari 2010

Tiga är guld!

För ca två veckor sedan försökte Svenska Dagbladet och Aftonbladet att sätta igång en debatt om det förslag till ny lag som regeringen presenterade idag, se Gullans inlägg den 25 januari (och övriga inlägg om patientsäkerhetsutredningen). Ingen av dem som förespråkar denna ändring gav sig in i debatten. Därför dog den direkt. Allmänheten ska hållas så okunnig som möjligt om denna förändring. När nu regeringen presenterar förslaget gör man det under sken av att det ska bli tuffare tag när det egentligen är precis tvärtom. Marginella ändringar av möjligheterna att ge prövotid och återkalla yrkeslegitimation föreslås. Den del av det individuella yrkesansvaret, som innebär att yrkesutövaren kan få en påföljd i form av varning eller erinran ska tas bort. Journalisterna orkar inte läsa en så tjock lagrådsremiss och sväljer därför ministerns verklighetsbeskrivning med hull och hår. Och allmänheten förblir ovetande…

13 kommentarer:

 1. Men nu när förslaget faktiskt är på plats finns det ju också något att debattera om. Dagens SvD (som enda medium, verkar det som) har nämnt konsekvenserna. Det kanske kan bidra till att mana fram någon slags reaktion?

  SvaraRadera
 2. Ja, svd inger ju faktiskt hoppet om att det fortfarande finns seriöst arbetande journalister! http://www.svd.se/nyheter/inrikes/socialstyrelsen-tar-over-hsans-roll_4233721.svd

  SvaraRadera
 3. DN:s rapportering är visserligen märklig men kanske förståelig om det är Hanne Kjöller som anger tidningens hållning i denna fråga. Hon har ju på ledarplats tidigare stött utredningens förslag.

  Men att kvällspressen bidrar till tystnaden? Frågan kanske är för komplex? Allt skall ju exemplificeras med tragiska fall, och ännu finns ju inte så mycket att berätta om. Inga har ännu blivit rättslösa.

  SvaraRadera
 4. Tystnaden kanske beror på att Gullan har fel och att journalisterna därmed gör en riktig bedömning. Att dagens system med långdragna processer i ett amatöristiskt system befolkat av jurister utan tillgång till utredningsresurser inte bidrar till att patientsäkerheten förbättras. Det måste väl ändå vara målet med systemet och det verkar väl ändå som den nya konstruktionen har större förutsättningar att bidra till det.

  SvaraRadera
 5. Om Gullan har fel borde förespråkarna gå ut och säga det! De borde gå ut och sälja sitt budskap till alla dem som riskerar att bli felbehandlade patienter så att de inte känner sig lurade när de upptäcker konsekvenserna av förslaget. Om människor i allmänhet är införstådda och överens om att detta är den bästa lösningen - i så fall är det ju helt ok... Men att säga en sak och mena en annan - det är bedrägeri.

  SvaraRadera
 6. En artikel i Expressen 29 jan, sid 25, "Förslaget som inte är mitt i prick", av Anna Bäsén. Det verkar dock inte som det kom med i nätupplagan.

  SvaraRadera
 7. Jag kunde nämnt också att Expressen och Anna Bäsén förstås är kritiska och kallar lagförslaget för "Ett allvarligt misstag av regeringen".

  SvaraRadera
 8. Nu förstår jag dig inte riktigt Gullan. det framgår väl ganska tydligt av utredningen och nu av lagrådsremissen hur man resonerat, nämligen att man å ena sidan inte vill ägna (bortkastade) resurser på att bedöma misstag hos i övrigt välfungerande anställda, å andra sidan vill lägga mer resurser på personer som begår upprepade (och grova) fel.

  SvaraRadera
 9. även om jag mycket uppskattar Gullans tänkande, måste jag undra hur kommer det sig att inte Gullan informerar journalisterna om det individuella yrkesansvaret? Gullan uttrycker sig uppenbarligen mycket väl, och att sätta initiera journalister med intresse i juridiska och medicinska frågor, skulle Gullan mycket väl kunna klara av. subversiv handling för en förbättrad demokrati består inte av bloggande allena.

  SvaraRadera
 10. Egon,
  Din verklighetsbeskrivning haltar. Pendeln svänger alltid fram och tillbaka. Om inget förändras verkar den nu fastna i yttersta läget. Även om vissa särintressen är nöjda så lär detta inte gagna patienterna.

  SvaraRadera
 11. Egon: En ärligare rubriksättning på samma nyanseringsnivå skulle vara ”Yrkesansvaret avskaffas” och ”Patienter förlorar möjlighet till upprättelse”. I HSAN:s årsredovisning (finns på HSAN.se) finns en del intressanta siffror. 2008 fattade HSAN beslut om 37 återkallelser av yrkeslegitimationer och 27 fall av prövotider. Enligt regeringens pressmeddelande drabbas årligen ca 100 000 patienter av en undvikbar vårdskada och ca 3000 avlider till följd av vårdskador. De undvikbara vårdskadorna leder varje år till ca 630 000 extra vårddygn, vilket motsvarar omkring 5,7 miljarder kr. Gullan tror inte att det är de 60 – 70 olyckliga yrkesutövare som blir av med sin legitimation eller får prövotid varje år, som orsakar alla dessa onödiga skador och kostnader. Men det är för denna grupp som de hårdare tagen har aviserats. Det ska bli lättare att dra yrkeslegitimationer och besluta om prövotid. När det gäller normalfelen inom hälso- och sjukvården blir det tvärtom lösare tyglar på det individuella planet. Totalstyrelsens inställning de senaste åren har varit att alla fel är strukturella. Allt säkerhetsarbete ska göras på verksamhetsnivå. Gullan tycker också att det är jätteviktigt att vårdgivarna tar sitt ansvar för att vården har rätt resurser, kompetens och rutiner. Personalen måste ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är också viktigt att lära sig av misstag i verksamheten. Men Gullan tycker att det ena inte behöver utesluta det andra. Totalstyrelsens ensidiga inställning till hur säkerhetsarbetet ska bedrivas har medfört att myndigheten har minskat sina anmälningar om disciplinpåföljd till HSAN från 164 st år 1998 till 20 st år 2008. Det blir nu Totalstyrelsen som ska ta hand om ca 4 000 anmälningar från patienter varje år…

  SvaraRadera
 12. A R: Gullan har nog gjort sina försök att väcka journalister de senaste åren, men har inte lyckats. För att ”byråkratiska” frågor ska vara intressanta för media måste de vara knutna till någon skandalhändelse. Ofta räcker inte ens det. Analysen går ändå inte på djupet. Veckans Uppdrag granskning t.ex, sände ett program i upprört tonfall om patienter som råkat riktigt illa ut hos tandläkaren och berättade om deras HSAN-anmälningar utan att tala om att denna anmälningsmöjlighet ska tas bort…

  SvaraRadera
 13. Gullan har rätt. detta vet dessutom A R, som faktiskt ingående studerat principerna för medias beskrivning av sakernas tillstånd och gatekeeping. tyvärr hade A R vinat lite och började omdömeslöst slåss åt alla håll.

  SvaraRadera