lördag 13 februari 2010

Med såna vänner behövs inga fiender..

Det är förstås bra att hälso- och sjukvården har förtroende för Totalstyrelsen. Men det är något osunt med den tillit som särskilt läkarkåren visar myndigheten just nu. De håller fullständigt på att älska sönder Totalstyrelsen. Läkarna vill inte att polis och åklagare ska utreda brott som misstänks ha begåtts i hälso- och sjukvården. Det ska Totalstyrelsen göra. De vill inte att HSAN ska utreda patienternas anmälningar. Det ska Totalstyrelsen göra. Vad säger en sådan oreserverad kärlek om myndighetens oberoende? Korrumperar inte detta förhållandet mellan tillsynsmyndigheten och den grupp som ska kontrolleras?

Är det kanske sådant som fått regeringen att tala med kluven tunga? Regeringen som har blåst upp ballongen Totalstyrelsen. Myndigheten har redan tagit över länsstyrelsernas tillsyn över socialtjänsten. Totalstyrelsen kommer att ta över patienternas anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal från HSAN. Regering och riksdag har fortsatt att blåsa upp ballongen tills den är nästan sprickfärdig. Men står nu beredda med en nål i högsta hugg! I slutet av förra året presenterades en departementspromemoria med förslag om en ny oberoende granskningsmyndighet! Regeringen vill inrätta en nationell, oberoende granskningsfunktion som öppet ska utvärdera och analysera hälso- och sjukvården. Den ska kunna granska hela hälso- och sjukvårdssystemet, däribland myndigheternas arbete, och ska enligt förslaget inte stå i beroendeförhållande till vårdgivarna. Förslaget innebär att vissa av Totalstyrelsens uppgifter måste föras över till den nya myndigheten, som ska börja sin verksamhet nästa år.

Anser regeringen att Totalstyrelsen står i beroendeförhållande till vårdgivarna? Gullan undrar hur man då ska förstå förslaget om att lägga över ansvaret för patientanmälningarna till Totalstyrelsen..?

7 kommentarer:

 1. Gullan tycks blanda ihop tillsyn med utvärdering och analys. Den del av "Totalstyrelsen" som berörs av regeringens förslag är främst avdelningen för statistik och utvärdering, dvs. analyser av reformer och liknande. Därmed inte sagt att tillsynen anses vara i beroendeförhållande till vården. Det är inte ens säkert att "Totalstyrelsen" som helhet anses vara beroende; att bygga ett rött hus intill ett annat hus säger inget om vilken färg det befintliga huset har.

  SvaraRadera
 2. Gullan har nog fattat att det inte är tillsynen som ska brytas ut - ännu. Men har svårt att förstå att en myndighet kan vara delvis oberoende...

  SvaraRadera
 3. Läkarna älskar Totalen dels för GD verkar tala för fler slutenvårdsplatser, ett uppvaknande alltså. BRA.
  Många älskar Totalen för att man drivit linjen
  att polis och åklagare inte ska utreda brott som misstänks ha begåtts i hälso- och sjukvården, dvs fritt fram för var och en att göra vad han vill, så länge det inte är att förskriva vad Totalen anser är för mycket beroendeframkallande medicin (vissa pat får stå tillbaka trots att de behöver den. Att låta pat lida fälls ingen för, redan prövat av SoS i annat fall). Sen får läkaren inte vara sjuk eller ha missbruksproblem. Patientens väl och ve är inte det som är i fokus. INTE BRA.
  Tillsynen är verkligen det som borde brytas ut.
  Öppenhet hur tillsynen sker är viktig. Det har man ingen vana vid så hur har man tänkt det? Planerar man ngn ändring av rutinerna eller ska det vara lika "säkert" som tidigare?

  SvaraRadera
 4. Den politiska agendan är inte alltid så lätt att förstå sig på. Den enda helt synliga röda tråden förefaller föga förvånande vara att genomföra reformer som man tror stärker sympatierna för regeringen under ett valår alldeles oavsett om det medför delvis motsägelsefulla beslut. Annars kan man ju tycka att det övergripande målet; att stärka patientens ställning, borde medfört att en oberoende instans som HSAN skulle fått fortsatt förtroende. Av förslaget om ett oberoende utvärderingsinstitut kan man utläsa att just oberoendet skapar förtroende i sig och ger förutsättningar att göra bättre och mer objektiva utvärderingar. F.ö. är det helt snurrigt att Totalen sitter på så många roller; man bidrar aktivt till utvecklingen av vården i framtiden, en vård som man sedan tillsynar, följer upp och ger kunskapsunderlag till! Varför har ingen reagerat på detta tidigare? Intresskonflikter så det stänker om det. Det tycker jag är en viktig fråga.

  SvaraRadera
 5. Var tyvärr fullt intill sista stol idag på hearingen i riksdagshuset. Kanske var gullan där. Vore intressant höra vad som kom ut av det. Handlade om pat säkerhet o nya lagen.

  SvaraRadera
 6. Om oberoendet så är det så att Hägglund m.fl. vill få ett större oberoende mellan utvärdering å ena sidan och normering, tillsyn å andra sidan. I alla fall om man läser utredningen där bl.a. Bamse ingick. Kanske är det riktigt. Det finns ett bra exempel på arbetsmarknadssidan, där regeringen var missnöjda med AMS sätt att utvärdera arbetsmarknadsåtgärder, dvs. ofta sina egna åtgärder. Det ledde till att IFAU bildades som har gjort massor av bra utvärderingar. Jag tror att man också kan säga att AMS tjänade på detta, att få en riktigare bild av verkligheten än den som man själva kunde (ville) leverera. Kanske kan det vara så också med Totalstyrelsen. Kanske tycker många att en delning vore en bra lösning, även på T.

  SvaraRadera
 7. Peter Jönsson3 mars 2010 20:39

  Nog är det kul med Bamse och hans syster. Realitysåpa. Pillerprincessan vill inte syssla med så hemska saker som vårdvalsinformation och kvalitetsregister kan kung Hakon få sköta. Då kan Pillerprincessan slippa obehagliga kompromisser mellan den höga vetenskapen och folkets behov av att veta vem man ska vända sig till. Men si - det blev självmål. Fru Bigsoft ville snabbt ha vårdvalsinformation och Pillerprincessan ville inte. Ett alternativ var att kung Hakon skulle få allt. Men kan vi lita på kung Hakon? Han företräder ju de självständiga. Men så var tiden inne då det skulle bli val. Hur kan vi få kung Hakon och hans anhang på gott humör - ge dem en dusör! Men si då blev småkungarna ledsna. Fru Bigsoft fick höra att kung Hakon kan inte få styra och ställa alldeles ensam. Ni vill ju ha småkungar - det krävs en oberoende granskare! Tänk - när intressen sammanfaller - Bamse och hans syster råkade passa fru Bigsofts ambitioner. Och simsalabim ett oberoende granskningsinstitut ska vi ha. Måns trodde han avvärjt attacken genom att sätta upp rätt skyltar. Armkrok med kung Hakon verkade inte heller hjälpa. Så sprack då bubblan - som alla väntat sig. Högmod går före fall. En ballong kan inte pumpas upp hur långt som helst - det vet även Måns. Måns nya statistik och utvärdering blev lyckligt oberoende granskare. Kung Hakon fick också avträda några kära landområden. Tillsynen fick också avträdas. Gapar man över för mycket förlorar man nästan allt, sa Måns. Det var då, på hösten 2013, då eftertankens kranka blekhet infann sig. Men hur påverkades PundarPeter, DementaDagmar, OroligaOlga, HöftbytarHelge och AdhdAssar av alla dessa turer? Ja si det var en helt annan historia, som ingen tänkte på.

  SvaraRadera