måndag 21 december 2009

Dags för en superhjälte!

Rickard från Rickomberga tappade lusten att leda östra inspektionsområdet. Han meddelade under hösten att han inte ville vara kvar som chef efter omorganisationen. Orsaken till detta har Gullan inte fått bekräftat. Måns vill synas som den som står för tydlighet och konsekvens. Han har starka synpunkter på hur tillsynen ska bedrivas. I det läget kan det vara svårt att vara områdeschef. Vem ska egentligen ta ansvaret för planering, inspektion och beslut? VD, avdelningschefen eller områdeschefen? Vem ska skickas fram när media är missnöjd med inspektionens insatser? Vem ska förklara konsekvensen av tillsynsbesluten? Gullan misstänker att det blev svårt för Rickard att ansvara för det upplägg som han planerat tillsammans med övriga chefer på avdelning Inspektion. Rickard åkte hem till Rickomberga lagom till jul.
Ny områdeschef blir en av Måns grabbar – Strålmannen. Han kommer från samma myndighet och har hittills varit chef för enheten för samhällsskydd. Kanske blir samarbetet mellan ledningen och det östra området lättare nu? Det sägs att det är Janne Långben, som ska ta över som chef för samhällsskyddet...

söndag 20 december 2009

Hela havet stormar

Hösten har varit en orolig tid på myndigheten. Chefskarusellen som inleddes under nedmonteringen har fortsatt att snurra under byggtiden. Detta var förstås nödvändigt för att skapa den nya organisationen. Vilket är då det egentliga syftet med detta arbete? Officiellt är syftet att integrera hälso- och sjukvårdsfrågorna med socialtjänstfrågorna. Myndigheten ska fr.o.m. årsskiftet ha totalansvaret för tillsyn över hälso- och sjukvård OCH socialtjänst. Detta integrerade uppdrag ska genomsyra även övriga verksamheten. Totalstyrelsens ska äntligen bli en myndighet. Gullan har inget emot den ambitionen. Det sätt som omorganisationen startat och genomförts väcker dock en del tvivel. Det som omorganisationen hittills har lyckats med är att stärka Måns makt. Det kan kanske inte kritiseras i och för sig. Troligen var det nödvändigt för att lyckas med omorganisationen. Men helgar ändamålet medlen? Hur det går med integreringen av verksamheterna lär vi inte få se resultatet av på länge än. Det är ett jobb som i praktiken startar efter årsskiftet. Följ Gullans bevakning av detta område!

När Pentti Varg tidigare under året tog över det tillfälliga chefskapet över avdelning Hälsa trodde han nog att denna insats skulle vara ett klokt karriärsteg inom myndigheten. Det såg också tillfälligt ut som tillsynens inflytande över myndigheten stärktes - Bror Räv var kvar på avdelning Inspektion och hans närmaste man basade för avdelning Hälsa. Detta blev dock bara ett tillfälligt arrangemang. Bror Räv försvann ju snabbt och listigt iväg bakvägen och etablerade sig på en stol som var jämnhög med Måns egen. När så Måns tillfälligt placerade Bill O´bull på Penttis önskestol blev vargens framtid i huvudstaden allt mer osäker.

Efter sommaren beslutade ledningen vilka de nya avdelningarna skulle bli och rekryteringen av de nya avdelningscheferna började. Pentti Varg började känna av att han var satt i kylan. Han var chef över en avdelning som skulle försvinna och hans drömjobb sköttes smidigt av en fullfjädrad kappvändare. Måns och Bill O´bull lierades sig mer och mer. De till och med skrev debattartiklar tillsammans om hårdare tag i tillsynen. En flod av rykten har varit i svaj under hösten. Enligt en av dessa blev Pentti till slut uppkallade till Måns för någon slags upptuktelse. Han fick då veta att det inte var någon idé för honom att aspirera till någon av avdelningschefsposterna. Pentti Varg avgick samma dag och åkte direkt hem till de norrländska skogarna.

Måns valde istället att utse Prinsen som chef över normeringsavdelningen. De andra avdelningscheferna tillsattes inte under lika mycket dramatik. Tydligt är dock att det på denna chefsnivå är en fördel att vara man - tre av fyra avdelningschefer är män. Nu blev resultatet av tillsättningen av enhetscheferna helt det omvända, med en överväldigande majoritet kvinnor på denna chefsnivå - totalt sett finns det kanske inte så mycket att anmärka på i jämställdhetsavseende?

Chef för kunskapsavdelningen blev Lilla Vargen, chef för granskningsavdelningen blev Filifjonkan och inte helt överraskande blev Bill O´bull chef för inspektionsavdelningen. Anmärkningsvärt var att inte någon avdelningschef kommer från socialtjänstsidan. Var det inte en integrering som var avsedd? Maja Gräddnos, som basar över avdelningen Social, fick ingen plats i den nya verksledningen.

I fredags blev det alltså klart vilka som fick tjänsterna som enhetschefer på de nya avdelningarna. Som alltid när hela havet stormar var det några som tidigare haft stolar som inga fick. Gullan får säkert anledning till att återkomma med interna reaktioner kring detta. Imorgon kommer det några reflektioner kring vad som händer med det östra inspektionsområdet...

lördag 19 december 2009

Huvudjakten - om att söndra och härska

Måns inledde sin huvudjakt genom att plocka bort rättschefen från ledningsgruppen. Bamse blev därmed den förste som fick känna på att hamna i intern kyla och isolering. Måns visade vem som bestämmer och hur han värderar juridiken på expertmyndigheten. Kanske blev det hotfullt att Bamse hade ett stort och väl inarbetat förtroende? Det räckte i alla fall inte med att placera Bamse i kylskåpet. För ett år sedan gav Måns honom sparken. För att fylla tomrummet fick Snorkfröken och Lilla My hoppa in tills vidare. Måns har inte bestämt sig ännu om det behövs någon rättschef alls. Det ryktas att han använde samma strategi på Strålskyddsstyrelsen. Han fockade rättschefen. Illvilliga rykten säger att man höll fest på Strålskyddsstyrelsen när Måns slutade..

Nästa steg i maktstrategin var att få koll på Bror Räv, Pentti Varg och Bill O´bull. Bror Räv, chefen för avdelning Inspektion, började nog ana vad klockan var slagen när Måns mer och mer började uttala sig inom hans område. Tydlighet är Måns slagord. Tillsynen fick ofta höra att den inte tydlig nog.

Vid denna tid var Frida chef för avdelning Hälsa. En streetsmart dam som hade lyckan att lämna skeppet före råttorna. På grund av regeringens effektivitetssträvanden blev jobbet som vd för Subventionsstyrelsen ledigt. Frida försvann dit. Med sig tog hon Fritz, Fridolfina och så småningom även Karl-Alfred.

Måns passade då på att splittra makttrojkan på avdelning Inspektion. Han lät Pentti Varg ta över efter Frida och började ge den alltid lika smidige Bill O´bull lite specialuppdrag. Utan Bror Rävs vetskap skulle han utreda hur tillsynen skulle utövas i framtiden.

Det blev uppenbart för hela myndigheten att Bror Räv var på väg ut när Måns på ett personalmöte talade om att hans enda informationskanal till avdelning Inspektion var media. Bror Räv hade tur. Innan Måns hann annonsera ut hans tjänst fick han jobbet som vd för Vaccinationsstyrelsen. Han tog med sig Tintin och Bamse till det nya jobbet.

Måns passade sedan på att dela avdelning Inspektion i två delar. Avdelningen blev nu en aning svagare och mer lättkontrollerad - särskilt som Måns lyfte Bill O´bull ännu ett snäpp. Han fick delvis ta över efter Bror Räv. Lilla Vargen, som kan allt om den nya snuvan, fick leda folkhälsodelen.

Måns hade inför sommaren 2009 skakat om det gamla huset så pass mycket att det gick att riva det. Nu fanns möjligheten för honom att med Måna vid sin sida bygga en ny organisaion. Det skulle dock visa sig att huvudjakten inte riktigt var över. ...fortsättning följer.

fredag 18 december 2009

En kort resumé

Den arge snickaren är snart färdig med renoveringen. Fr.o.m. årsskiftet går vi in i en ny organisation. Alla nya chefer är tillsatta. Några gamla blev över. Två år har gått sedan Måns tog över rodret från Hemulen. Han kom som ett yrväder en marsmorgon från Strålstyrelsen. En ny era var kommen. Nya strålande medarbetare gjorde snabbt entré medan etablerade chefer kände marken gunga.