måndag 2 januari 2012

Plats sökes!

Det har blivit hög tid att sammanfatta det gångna året. Det är också dags för Gullan att avrunda och göra ett avslut för bloggen Totalstyrelsen. När det gäller reflexioner över det år som passerat vänder Gullan sig till sina läsare; hur vill ni beskriva 2011 på myndigheten? Uppmaningen gäller även läsare på Pillerverket och Institutet för genomsnittligt kuranta medborgare.

När det gäller gallupundersökningen i våras blev det helt ovetenskapliga resultatet vid dagens sammanräkning; 181 ansåg att missnöjet och problemen på Totalstyrelsen beror på hur ledarskapet utövas, 10 ansåg att omorganisationen ligger bakom problemen och 7 har ansett att det mesta fungerar bra. Fritt fram för tolkning! Nu nollställer Gullan räkneverket.

Tack alla trogna läsare för bloggåret 2011! Gullan vill också be om ursäkt för hur hon under året misskött bloggen. Trots att Gullan varit mer än lovligt passiv och missat att skriva om flera intressanta händelser har bloggen haft ca 16 000 läsare under året. Finns det fortfarande ett visst intresse för Totalstyrelsen? Gullan tackar för tålamodet!

Gullan jobbar kvar, men är som många andra helt utschasad. Bloggen är ett fritidsprojekt. Ledningen har hånat Gullan och hävdat att hon bara är en gnällig person som bloggar i stället för att arbeta. Det är inte sant! Gullan har skött sina skriverier på fritiden. På grund av den hårda arbetsbelastningen har det inte funnits mycket energi kvar till bloggandet. Det hade varit intressant att skriva mer om situationen på Inspektionsavdelningen och om problemen med övertagandet av patientanmälningar till myndigheten m.m.

Gullan startade bloggen med i huvudsak två syften; avslöja den ledarstil som infördes på myndigheten och framföra kritik angående den nya patientsäkerhetslagen som skulle införas och som numera är gällande. När det gäller ledarskapet så har Gullan skrivit om det mesta och det finns inte så mycket mer att tillägga – åtminstone inte i den anonyma form som är nödvändig. I längden kan anonymiteten bli en begränsning. Gullan vill inte att Totalstyrelsen ska vara ett forum för hat på nätet.

När det gäller patientsäkerhetslagen finns mycket mer att skriva om och diskutera. Lagen har varit ett stort misslyckande såväl för lagstiftaren, Totalstyrelsen som för patienterna. Gullan kan konstatera att hon fick rätt vad gäller bristerna med den nya lagen. Klicka på länken Ny patientsäkerhetslag här till höger. Uppseendeväckande är också det dåliga införandet på Totalstyrelsen – särskilt med tanke på att Bill O´bull deltog i lagstiftningsarbetet. Patientanmälningarna, som nu ska göras till Totalstyrelsen, håller på att förlama myndigheten. Inspektörerna är helt begravda i brev från förtvivlade patienter. Alla resurser måste gå till att administrera dessa ärenden. Inga krafter finns kvar för egna initiativ. Ärendetrycket är så stort att det påverkar möjligheten att utöva tillsyn. Inspektionsavdelningen har utvärderats av en extern konsultfirma. Måns säger att utvärderingen visar på stora utmaningar (läs brister!) när det gäller effektivitet, organisation och ledarskap. Ett förslag på att dela jätteavdelningen i tre tårtbitar finns redan. Inte oväntat är det Strålmannen som fått i uppdrag att genomföra omorganisationen.

Måns har lyckats att konsekvent genomföra sin ledarstil. Chefer på alla nivåer vet vad som gäller och är lojala med sin ledare. Det är en hård och oempatisk ledarstil som är extremt resultatinriktad. Det är förstås inte något negativt i sig att vara inriktad på resultat, men för arbetsmiljön och de långsiktiga resultaten behövs också en insikt om att det är människor – tänkande och kännande människor – som ska genomföra arbetet. Det är inte stimulerande för kvalificerade medarbetare att känna sig som utbytbara kuggar i ett maskineri. För närvarande pågår ett strömhopp av medarbetare som lämnar Prinsens avdelning. Det sägs att flera kvalificerade jurister lämnar myndigheten.

Men det är segraren som skriver historien. Den allmänna sanning som sprids från ledningen är att Totalstyrelsen inte gjorde något som var bra innan omorganisationen – att det är först nu som myndigheten gör skillnaden. Man kan fundera lite över vad Måns har vunnit? En rädd organisation där rätt språkbruk och rätt taktik (en variant av Kremlologi) är nödvändig för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. En organisation med tusentals oavgjorda ärenden och stressade och missnöjda medarbetare. En myndighet med stor personalomsättning och därmed kunskapsbortfall är kanske inte så mycket att vara helt stolt över? När det gäller den stora omorganisationen kan Gullan konstatera att den inte höll särskilt länge. Utöver Inspektionsavdelningens stora omorganisation ska även Prinsens och Lilla Vargens avdelningar ändra sina arbetsformer. Det har visat sig att det inte var så enkelt att integrera socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsfrågor. Kanske innebär de nya enhetsuppdelningarna ett steg tillbaka?

Det är alltså dags att avsluta bloggen Totalstyrelsen. Det har varit en spännande och lärorik tid för Gullan. Förhoppningsvis har den också fungerat som en säkerhetsventil för några andra på myndigheten. Kommunikationen med gänget trogna läsare och med gästbloggarna har varit skoj! Gullan kommer att fortsätta att lägga in läsarkommentarer i bloggen och fortsätta diskussionen så länge som det behövs. Det är möjligt att Gullan kommer tillbaka i någon annan skepnad. Det här med Twitter… Kan det vara något?

Tillbaka till dagens rubrik… Gullan, som många andra på myndigheten, börjar fundera på om det inte är dags att röra på sig. Dags att fundera över alternativa karriärvägar. Det finns flera medier som kunde behöva en återkommande krönika skriven av en före detta byråkrat med lång erfarenhet från myndighetsvärlden och med stor kunskap om myndighetens verksamhetsfält. Krönikan kunde innehålla kommentarer om vad som händer på Totalstyrelsen, vad som händer inom hälso- och sjukvårdspolitiken och vad som händer i hälso- och sjukvården. Sjukvården för äldre är en viktig och aktuell fråga. En uppumpad fråga är de farliga bröstimplantaten. Överhuvudtaget finns mycket att säga om den farliga vården. Blir det något av en nollvision? Det kommer också att finnas mycket intressant att reflektera över i spåren av de pågående utredningarna inom myndighetens område. Kommer det att bli färre myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet? Kommer Inspektionsavdelningen bli en egen myndighet? Kommer Strålmannen att ta över Bill O´bulls roll på myndigheten? Är Bill O´bull en lämplig GD på någon av de nya myndigheterna? Ligger Bror Räv och lurar i buskarna? Flera medier kunde också ha nytta av någon som står för faktarutorna så att journalisterna inte behöver ringa till Totalstyrelsen och fråga. Vad säger ni? Finns det någon som kan fixa ett nytt jobb åt Gullan?

Ett särskilt tack till alla gästbloggare och till alla flitiga kommentatorer som gjutit liv i bloggen!

Tack för den här tiden!

7 kommentarer:

 1. De tre musketörerna15 januari 2012 08:55

  De tre musketörerna startade år 2011 med att blottlägga ledarstilen på Pillerverket. Drivkraften var att utsatta inte skulle känna sig ensamma, att Totalministeriet skulle få en glimt bakom den vackra fasaden och att medarbetare som börjat fundera över en del märkliga symtom i organisationen skulle få förklaringar. Debatten gick hög på Pillerverket. Fast bara bakom stängda dörrar och fördragna gardiner. Ledningen kontrade med en charmturné till alla avdelningar. Planen havererade. Vårens medarbetarundersökning talade sitt språk. Största förändringen var ett kraftigt tapp för förtroendet för ledningen. Se aldrig ner på medarbetarnas klokhet! Nu har ledningen flyttat iväg till ett annat hus.

  Ett tafatt försök att ringa in ledningens kritiker gjordes under våren. Pratavdelningen på Pillerverket genomförde en gallup om medarbetare använt sig av meddelarfriheten. Det rimmade inte väl med grundlagen och enkäten drogs in. Många hann svara att de inte visste var meddelarfrihet är. Till journalister ursäktade sig Pratavdelningens chef med att ”vi ska se till att folk blir informerade”. Vilket år är ännu oklart.

  Överlag är information en bristvara i hårt styrda organisationer. Det är tex okänt när arbetet med Pillerverkets värdegrund startade. Men enligt korridorssnacket, en i dessa tider viktig informationskälla, så fanns konsulter med i räkningen sen i somras. I december bjöds alla medarbetare till föreläsningar om värdegrunden. Många nyfikna flockades. En konsult hafsade igenom Pillerverkets historia. Ett huvudbudskap var att tidigare ledning var dålig men sen kom frälsningen. Man kan knappast klandra konsulten för att tala väl om den som frikostigt göder henne. Men vad har konsultens PR för Styvmodern kostat? Hade det inte varit bättre PR att använda pengarna till vår kärnverksamhet eller att värna om utslitna medarbetare? Är Pillerverkets framtida värdegrund att se ner på företrädare? Det kan få konsekvenser.

  De tre musketörerna stödjer Gullans slutsats att segraren skriver historien men vill göra ett tillägg. Om en tid kommer Måns och Styvmodern bytas ut. Hur kommer deras efterträdare se på de rädda ledningsgrupper de tar över? Där tilliten till varandra sedan länge är borta. Där det blivit vardag att peka på varandra för att själv slippa vara Svarte Petter. Där utslitna personer saknar strategier, arbetslust och överblick. Kommer de nya generaldirektörerna generöst prata om det positiva med sina företrädare och i övrigt diskret plåstra om de infekterade såren internt? Eller kommer de att behålla värdegrunden från 2011 dvs se ner på sina företrädare och se till att med konsulter föra ut det budskapet? Fortsättning följer!

  Det är med sorg De tre musketörerna läser att Gullan ska sluta med bloggen. Du har gett demokratin en ny dimension genom en plattform där även byråkraten på golvet kan komma till tals. Tack Gullan för ditt pionjärarbete!!! De tre musketörerna skickar ett fång cyberblommor. Vi ser fram emot att läsa dina vassa krönikor eller se dina bitande reportage i Uppdrag granskning!

  SvaraRadera
 2. Gullan rodnar klädsamt och tackar för Riddarnas vackra ord och fina blommor!

  SvaraRadera
 3. Det strömmar mycket på Pillerverket.
  Inströmning av konsulter (som var helt fel tidigare).
  Strömavhopp bland enhetschefer.
  Strömledare som ska förbereda ännu en omorganisation.

  SvaraRadera
 4. Den tilltagande tystnaden på myndigheter kommenteras också på www.folkhalsatillitjamlikhet.se och i en ledare i senaste numret i Socialmedicinsk tidskrift Politskt styrd kunskapsutveckling eller kunskapstyrd politik

  SvaraRadera
 5. Varför vill man jobba kvar på samma ställe om man vantrivs? Varför inte byta jobb och välja en organisation där man trivs? Att klaga och gnälla och sedan bara acceptera att inget händer, det är löjligt.

  SvaraRadera
 6. I Pillerverkets medarbetarundersökning kan man se att de flesta trivs med sina arbetsuppgifter, kollegor och närmsta chef. Det är goda skäl för att stanna. Kritiken riktas mot Styvmoderns ledarstil.
  Förr fanns en personaltidning som innehöll både ros och ris. Det var en viktig intern ventil som med glimten i ögat visade hur högt i tak det var under många år. Personaltidningen har lagts ner under Styvmoderns tid. Bara det är en stark signal. Nu pyser kritiken ut på andra håll.

  SvaraRadera
 7. Ska det inte vara mer rock'n'roll i forskningen? Expertmyndigheter, forskare och så vidare "rockar" inte så mycket.

  Var jobbar alla duktiga klasskamrater från grundskolan och gymnasiet? De som hade lätt för de naturvetenskapliga ämnena. De som hade integritet. De som snällt förklarade för dom som inte hängde med.

  Jobbar de som uppskattade assistenter inom naturvetenskap? Varför får de inte mer ansvar?

  Flera forskare/myndighetspersoner ser trötta ut.

  Tänk om alla kontaktade sina gamla klasskompisar lagda åt naturvetenskapliga hållet för att säga att vi behöver er. Myndigheterna, forskningen och vården behöver er.

  PS. Undertecknad riktar inte den här kommentaren mot någon specifik karaktär i sagan. Det är bara en utomståendes betraktelse av forskningen./Textis

  SvaraRadera