söndag 7 mars 2010

...and the winner is!!

Gullan har stängt sin psykiatriska mottagning, släpat ut den röda mattan från hallen och hoppat upp på Snobbens hundkoja. Leonard spelar ett tema från Stjärnornas krig på sin flygel. Snobben dansar en snurrig och obegripligt lycklig dans. Lille Karl sitter och grubblar lutad mot ett träd. Peppiga Pia ansvarar för ordningen och håller därför en lugnande arm om A R. Tjorven, Pippi, Pär, Peter Pan, Salongslejonet, Baghdad Bob och massor av tågpassagerare sitter spridda på gräsmattan. Gullan stämmer upp sin mest beskäftiga stämma och börjar prisutdelningen.

Årets första filterpris tilldelas Media för den inrikespolitiska nyhetsrapporteringen, såväl i gammelmedia som på nätet. Motiveringen lyder: För sin envetna och konsekventa strävan att enbart rapportera vad som serverats från regeringskansliet i stället för att kritiskt granska lagförslaget om ny patientsäkerhetslag har Media befunnits värdigt det prestigefyllda Lucky Strike-priset. Med några få undantag har hela den inrikespolitiska journalistkåren enbart återgivit förslaget som det i förenklat skick presenterats av regeringen. Den vulgära bilden av förslaget har därmed blivit att nu införs hårdare tag mot hälso- och sjukvårdspersonalen. När det i själva verket är precis tvärtom. Det kan man ju ha olika synpunkter på, men genom denna lyckosamma rapportering har förutsättningarna för en vettig debatt undanröjts.

Tidningen Riksdag & Departement, med riksdagen som huvudman, deltog i Totalministerns presskonferens den 9 februari. I papperstidningen under rubriken Brister i vården får anmälas anonymt (oklart vad detta syftar på), i nätupplagan under rubriken Skarpare lag ska komma åt olämplig vårdpersonal citeras ministern: ”Dagens regler är för trubbiga, eftersom det inte finns någon sanktion att ta till mellan en varning och indragen legitimation, enligt Göran Hägglund. Nu inför vi prövotiden som är ett mjukare instrument, sade han.” Gullan är ytterst tveksam till om det ens är ett korrekt citat. Tidningen hävdar dock på sin hemsida att "när andra redaktioner nöjer sig med att gå på presskonferens läser vi dokumenten. Det gör skillnad.” Då måste ju rapporteringen vara vederhäftig, eller..? Även bloggare utgår från filtrerade nyheter eller Totalministerns lightpresentation i sina tolkningar av lagförslaget, se t.ex. en i övrigt kritisk blogg som 100 steg till.

Innan prisutdelningen fortsätter kan Gullan inte låta bli att korrigera. I all korthet. Förslaget om en ny patiensäkerhetslag innebär en del förtydliganden av vårdgivarens ansvar för patientsäkerhetsarbetet. När lagen talar om vårdgivare syftar man på det företag eller den myndighet som bedriver hälso- och sjukvård. Alltså, oftast ett landsting. Förslaget innebär också att discipinpåföljderna varning och erinran tas bort (94 ff i lagrådsremissen.). Patienter ska inte kunna anmäla hälso- och sjukvårdspersonal till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Istället ska patienten kunna anmäla till Totalstyrelsen. I den anmälan ska patienten inte behöva peka ut någon enskild yrkesutövare. Det är Totalstyrelsen som ska utreda vad eller vem som har orsakat felet. Prövotid har funnits sedan 1999 (det kanske är fler än tidningen Riksdag & departement som missat det?). Ändringen av reglerna om prövotid innebär (s. 100 ff) att prövotid utöver på grund av oskicklighet, sjukdom eller missbruk också ska kunna ges på grund av brott i samband med yrkesutövningen och om yrkesutövaren brutit mot någon föreskrift som har betydelse för patientsäkerheten. Bestämmelsen får också en annan utformning genom att prövotid ska beslutas om förutsättningarna är uppfyllda. Den nuvarande formuleringen är kan. En ytterligare nyhet är att en plan för prövotidens genomförande ska beslutas samtidigt med prövotiden om det behövs för prövotidens genomförande. Genom lagförslaget genomförs också ett par skärpningar av möjligheten till att återkalla en yrkeslegitimation (s. 106 ff), t.ex. ska det uttryckligen bli möjligt att återkalla legitimationen för brottslighet som inte har direkt samband med yrkesutövningen. Det ska också bli lättare att återkalla legitimationen om någon under prövotiden på nytt gör sig skyldig till något som hade kunnat leda till prövotid eller om yrkesutövaren inte följer planen för prövotiden. Åter till Gullans prisutdelning.

Årets första förpackningspris tilldelas Totalministern själv. Motiveringen lyder: För sin envetna och konsekventa strävan att enbart servera tillräckligt lättuggade portioner av ett omfattande lagförslag har regeringskansliet lyckats att förpacka förslaget till patientsäkerhetslag i en form som är lätt för journalisterna att återge och som inte provocerar någon. För denna insats får ministern motta Pure Pak-priset!

Årets första integritetspris tilldelas generaldirektören för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Motiveringen lyder: För sin enastående förmåga att hålla huvudet kallt och tänka självständigt och hårdnackat förvänta sig att även en stor myndighet som Totalstyrelsen ska följa lagstiftningen så länge den gäller samt för det försvar för medborgare och patienter som detta ger uttryck för tilldelas generaldirektören Pippi Långstrump-priset. Pristagaren sätter genom sin senaste skrivelse fingret på problemet med förslaget att alla anmälningar ska gå till Totalstyrelsen. För att rätt förstå konsekvenserna av förslaget måste man känna till den ideologi som legat bakom förslaget. Professionen har i många år lobbat för att allt utpekande av ett personligt ansvar för fel och brister i vården är av ondo och menat att alla fel kan rättas till på systemnivå. Förutom när det gäller den grupp olyckliga yrkesutövare med missbruks- och kompetensproblem som utpekas som ”riskindivider”. När det gäller denna grupp ställer alla upp på att det ska bli hårdare tag. Denna ideologi har lett till att Totalstyrelsen har minskat antalet anmälningar till HSAN med 90 % de senaste 10 åren. Det är denna myndighet som nu ska ta hand om patienternas anmälningar. Kunde det kanske finnas någon utbildad journalist som frågade sig hur patienternas behov av upprättelse i framtiden kommer att tas om hand? Som frågade sig om det finns några tankar om prevention på allmän och individnivå i förslaget?. Som undrar om det kommer att finnas någon sanktion kvar mellan ingenting och prövotid? Eftersom det uppenbarligen inte är fallet är behovet av sådana som dagens Pippi Långstrump-pristagare omättligt! Se även inläggen den 16 januari och den 2 februari för en bild om pristagarens storhet och läs övriga inlägg om förslaget till ny patientsäkerhetslag.

Innan Gullan hoppar ner från hundkojan delar hon ut ett sista pris för dagen. Lilla priset för mod tilldelas Totalstyrelsens avdelning för prat. Motiveringen lyder: För kaxigheten att på måndag eftermiddag öppna en intranätsida för chatt med Totalstyrelsens ledning utan att samtidigt redogöra för några som helst ordningsregler får pratavdelningen Woodstock-priset!

När Gullan hoppat ned trängs sagofigurerna i fablernas värld om att få hoppa upp på kojan och fortsätta prisutdelningen…

42 kommentarer:

 1. Varför lyser chefen för Avdelningen för prat med sin frånvaro bland sagofigurerna?

  SvaraRadera
 2. Gullan ska försöka bättra sig!

  SvaraRadera
 3. Denna blogg är ju helt underbar...

  SvaraRadera
 4. farbror Bosse7 mars 2010 18:59

  Som tidigare representant för en av de 21 Småstyrelserna, är det en märklig upplevelse att komma till Totalstyrelsen. Förut hade vi en tät kontakt med omvärlden, inte minst Total departementet och deras tjäcka hejdukar (med och utan pilotglasögon). Nu sitter man som i en bubbla dit inget når in. Inte ens reklam för alla svindyra konferenser kommer fram. Finns det ett jättefilter nånstans? I början av året ringde många representanter för kommuner och vanligt folk, precis som förr i världen. Dom samtalen är numera bortkopplade. Kanske till ett call-center?

  Nu är vi påbjudna att prata om ifall det är så lågt i tak som Gullan påstår. Undrar vad som blir kvar av dessa åsikter när de väl redigerats via alla chefsled innan de når Måns spetsiga öron…

  SvaraRadera
 5. Vilken utomordentligt bakåtsträvande, konservativ, verklighetsfrånvarande blogg. Fatta att världen förändras och ni är efter er tid! Alla som skriver här måste vara 40-talister eller möjligen 50-talister. Varför bry er, ni gå ju ändå i pension snart!

  SvaraRadera
 6. HSAN:s stridbare GD får av Gullan ett ganska smickrande pris. Ansvarsmyndighetens prestationer har dock historiskt inte alltigenom präglats av en grundlig vilja till noggrann utredning och rättssäkerhet. Detta uppmärksammades av Riksrevisionens granskning 2008. Det kan dock vara så att problemen hos Ansvarsmyndigheten var större när den leddes av en GD med en annan filosofi och syn på ansvar (som verkar delas av dagens Totalstyrelse och Snorkfrökens doktorsorganisation). Jag kan dock rekommendera läsning av Riksrevisionens granskning som Dr. Dängrot, den flitige kommentatorn på dagens medicin, pekade mig till. Här finns länken: http://www.totalskandal.se/riksrevisonsverket%20kritik%20mot%20HSAN.pdf

  SvaraRadera
 7. Förstår mig inte på folk som tror att nyhetsrapportering missar kritisk granskning bara för att de beskriver något som man inte håller med om.

  SvaraRadera
 8. Hej 70-talist!

  Regeringen har också uppmärksammat att 40- och 50-talisterna är mossigare än 70-talisterna och därför avsatt särskilda medel för förmossning av 70-talisterna. Följ länken nedan för att förbereda dig inför vad som komma varde!
  http://www.sweden.gov.se/sb/d/7678/a/115690

  /Pippi

  SvaraRadera
 9. 7 mars 2010 20.10: Men det som beskrivs i rapporteringen ger ju helt enkelt inte en rättvisande bild av verkligheten! Är det inte mediernas skyldighet att ge en sanningsenlig och riktig beskrivning med att belysa de de viktigate förändringarna som lagförslaget innebär? Sen kan man förstås hålla med eller tycka något annat.

  SvaraRadera
 10. En sak är säker. Gullan jobbar inte med patientsäkerhet på Totalstyrelsen, Gullan jobbar med andra saker vad det nu kan vara. Gullan är vassar och roligare då hon beskriver Totalstyrelsens interna liv än då hon pratar om nya lagen. Hon tycks inte vara helt på det klara med hur patientsäkerhet fungerar eller hur det är när den inte fungerar.
  Det är en nåd att stilla bedja om - att fortfarande ha något att lära och därmed att se fram emot.

  SvaraRadera
 11. Anonym 20.19: Gullan undrar om du inte har problem med att en ansedd tidning som R & D påstår att prövtiden införs nu trots att det har funnits i mer än 10 år? Spelar det ingen roll att innehållet presenteras på ett felaktigt sätt så länge som det är ett förslag som du ställer dig bakom?

  SvaraRadera
 12. Faktafel är faktafel och ska naturligtvis inte förekomma. Men det handlar inte om det, utan om att du insinuerar en konspiration där regeringen bett media skriva fel. Du skriver att media rapporterar det som sprids från regeringskansliet, är det alltså regeringen som påstått att prövotiden införs nu trots att den funnits i mer än 10 år?

  SvaraRadera
 13. Regeringens dimmiga förpackning leder till faktafel. Om du lyssnar till Totalministern hör du att han inte skiljer på disciplinpåföljder och behörighetsåterkallelse. Han förvillar på så sätt journalisterna. Troligen inte på grund av ngn medveten konspiration, men resultatet är likväl detsamma. Allmänheten hålls okunnig.

  SvaraRadera
 14. Visst många som var kritiska mot Gullans senaste inlägg...
  Pär

  SvaraRadera
 15. Än en gång! Gullan till Svenska Akademien!
  //Tågpassageraren

  SvaraRadera
 16. åh men gäsp....70-talisterna - är det inte de som går under beteckning "generation X" alternativt "den förlorade generationen"? jo, nu minns jag, visst är det så. så kallas de för att de inte har något att komma med. i alla fall inte den förlorade generationens praktexempel som bloggat in sig här, och som endast har ålder som argument.

  lilla generation X:are, du har ju alldeles hamnat fel - denna blogg och debatt är alldeles för abstrakt för din 70-talshjärna. här duger det inte att komma och pipa "men bah jag är ju ung så ni bah måste va fel för ni är ju gamla". och som upplysning - jag tillhör i princip samma generation som du, men jag såg till att inte bli tappad i ett dike och ligga där och gnälla om ålder resten av livet.

  av hänsyn till Gullan undviker jag att använda uttryck som "korkad", "enfaldig" och "löjlig". bra va!

  SvaraRadera
 17. Pär, det låter bra med förmossning av 70-talisterna. Lyckas man så kanske vi blir så mossiga att vi till och med orkar läsa så där långa texter.

  SvaraRadera
 18. åh Pippi, först trodde jag att det var satir, men sedan såg jag att det är ett tal Mats Odell hållit i Bistra Verkligheten. är inte han född typ på 70-talet förresten?

  vad härligt att få gå till sängs med ett asgarv.

  SvaraRadera
 19. 7 mars 21:30: Argumenten för att hävda att ett avskaffande av disciplinansvaret skulle stärka patientsäkerheten verkar vara mycket bräckliga. De som bygger på ett hypotetiskt resonemang utan stabil förankring i verkligheten. Enligt vad jag förstår är stora delar av den diskussion som förs i utredningen direkt felaktig och saknar stöd i forskningen och den internationella patientsäkerhetsdebatten.

  SvaraRadera
 20. Det är ju svårt att veta med vilka utgångspunkter de anonyma är kritiska. Om de anonyma är professionsföreträdare som kramar Totalstyrelsen för att Totalstyrelsen brukar krama dem så torde de bli tämligen chockade när/om de inser att Totalstyrelsens nya organisation helt slår undan benen för professionernas kunskapsuppbyggnad. Förutsatt att organistionsförändringen får någon praktisk betydelse förstås. Hittills verkar det ju inte så...

  SvaraRadera
 21. 7 mars 2010 23.08, Anonym: Jag tycker det verkar som Gullan får goda recensioner? Att sporadiska mothugg också kommer är kanske inte så konstigt när Gullan går emot Doktorsorganisationens och Totalstyrelsens gemensamt utmejslade doktrin?

  SvaraRadera
 22. Anonym 21.18 har mycken glädje att se fram emot. Alla kan förbättra sin verksamhet och jag tror även Totalen om det. Ett Problem verkar vara att diskutera det här med patientsäkerhet på ett sakligt sätt. Gullan, som enl vissa inte vet vad hon talar om vet nog mer än de flesta. 70-talist är fortfarande optimist, en underbar tid i livet. Livet ger erfarenheter. Alla kan vi inte kosta på vård, så kan det säkert vara, men det ska vara politiskt beslut om vilka som ska bortprioriteras. Det ska inte vara den ensklida läkarens beslut, med stöd av Totalen.

  SvaraRadera
 23. Jag är varken 40- eller 50-talist och betraktar mig såsom måttligt mossig. Jag har svårt att tro att Totalstyrelsens anställda har något mot att förändring sker med hänsyn till omvärldens krav och förutsättningar. Utifrån egen erfarenhet av förändringsarbetet och vad som framkommer i denna blogg har Måns uppenbarligen inte fått medarbetarna med på tåget i hans förändringsprocess. En sådan förändring förefaller rätt poänglös.../Karl-Alfred

  SvaraRadera
 24. Gullan, menar du på allvar att Totalstyrelsens ledningsgrupp på ren illvilja genomför förändringar av organisationen?

  SvaraRadera
 25. Intressant med farbror Bosses kommentar. Hoppas Gullan snappar upp ytterligare kring den stora omorganisationen, med tanke på hur väldigt självständigt småstyrelserna arbetade ute i landet, och hur toppstyrt det nu förefaller vara

  SvaraRadera
 26. Anonym 21.18, en sak är säker: på kjell asplunds tid hade patientsäkerheten inte tillåtits bli lidande!

  SvaraRadera
 27. Kan inte annat än hålla med Anonym här ovan att patientsäkerhetsdiskussionen är Gullans svagast. Hon tycks tro att det är en svensk konspiration som ligger bakom när det istället är en global trend (med goda evidens) som dömer ut användandet av repressiva verktyg av typen varningar som ett sätt att stärka patientsäkerheten. SoS har ju istället - i likhet med de flesta andra myndigheter i världen - valt att fokusera på dels s.k. riskindivider dels på vårdgivarnas förebyggande patientsäkerhetsarbete när man prioriterar sitt arbete. Prioriteringen har ju också varit framgångsrik så till vida att antalet Lex Maria-anmälningar har ökat i rask takt vilket innebär att vården flaggar upp för felaktigheter i en grad som aldrig tidigare skådats.

  SvaraRadera
 28. Anonym 8 mars 09.20: Nej, Gullan tror alls inte att det ligger illvilja bakom omorganisationen i sig. Organisationen behövde förändras, integration är nödvändig. Gullan är ingen expert på organisationsteori och har svårt att bedöma vad som är bra eller dåligt vad gäller den valda formen. Problemet för Gullan just nu är att hon inte förstår. Det är så mkt form och så lite innehåll. Gullans största problem med omorganisationen är den ledarstil som uppenbarats på vägen och den rädsla och osjälvständighet som följt i dess spår..

  SvaraRadera
 29. 8 mars 2010 16.30; skulle vara intressant att se "evidensen" för att ett avskaffande av yrkesansvaret skulle ge ökad patientsäkerhet. Den internationella diskussionen, enligt hur jag tolkat den, talar om ett synsätt som både ser till system och individ. Har du några referenser så vore det kul att de dem. Klistra gärna in några länkar här i kommentarsfältet. Och i vilka länder menar du att man med gott resultat avskaffat det personliga ansvaret?

  SvaraRadera
 30. Mats: Var ärliga nu, vad tycker ni egentligen om Gullans blogg?

  Ulrika Lyth: Bloggar är en del i dagens medialandskap som man så klart måste lyssna in som en del i omvärldsbevakningen. När den specifikt handlar om den egna arbetsplatsen och desstuom blir en plats att diskutera missnöjet måste man såklart inse att det är ett tecken på något. Det pratas om lågt i tak till exempel. Enligt arbetsmiljömätningen i höstas tyckte 8 av 10 att det inte var så. Om det blivit svårt att säga sin mening tror jag att detta är en viktig signal till alla chefer, och målet måste ju vara att alla ska våga och vilja säga sin mening. Kanske kan den här chatten vara ett liten steg att höja debattaket. Men det behövs säkert mer tid för interna samtal över huvudtaget. På så sätt är Gullans blogg en positiv ögonöppnare även om man nog också får se att det är många fler röster som också bör få och ta utrymme. Ett annat sätt att se på bloggen är att den kan leda till att folk blir rädda att få kritik för minsta lilla så att man får en rädd organisation som inte vågar prata och ta ställning. I så fall blir just bloggen självuppfyllande - organisationen blir tyst för att slippa kritik. Nu är frågan hur vi får en bra arbetsplats där vi trivs och vågar agera på ett bra sätt för dem som behöver oss alla - patienter och brukare. Några tips? /Ulrika Lyth

  SvaraRadera
 31. @14.34;Tyvärr måste jag göra dig besviken. Jag var med även på den tiden. Patientsäkerhet var inte av intresse i slutet av KAs tid iaf. Då var direktivet att ingen skulle klandras, närmas oberoenden av vad som skett.
  Egon, Vad visar fler lex Maria? Vilka åtgärder tror du sätts in? Se helheten!

  SvaraRadera
 32. Tips till Ulrika Lyth:
  Blanda inte bort korten. Organisationen kommer att vara rädd och tyst så länge den aktuella ledarstilen består. Först när den eller de som står bakom denna ledarstil avgått kan angiverisystemet avskaffas, förtroendet byggas upp och debattaket höjas på vår myndighet. Att beskylla bloggen för att åstadkomma rädsla och tystnad är en anmärkningsvärt dålig analys av den rådande situationen.

  SvaraRadera
 33. Riksrevisionen har ju förvisso mycket kompetenta och dugliga revisorer anställda. Merparten är dock ekonomer utan fördjupade kunskaper om hälso- och sjukvårdens kunskapsuppbyggnad. I likhet med många andra utgår de därför från att Totalstyrelsen, som av tradition utgör den mäktigaste länken i professionsstyrningen, är den självklara garanten för att bästa tillgängliga kunskap tillämpas. Ingen vill bestraffa läkare för att de inte förmår göra det omöjliga. De flesta vet att det finns tillfällen när läkarna begränsas av dåligt fungerande system.

  En lustig detalj i sammanhanget är dock att professionernas kunskapsuppbyggnad går längs stuprör. Totalstyrelsens nya organisation ska slå sönder stuprör. Integrering och länkning som det heter. Totalstyrelsen gör på så sätt anspråk på att leda kunskapsutvecklingen. Ligga FÖRE professionerna istället för att nöja sig med att vara ett colleguim medicus. Frågan är då hur vad som är bästa tillgängliga kunskap ska avgöras? Har någon förstått det? Har professionerna förstått det? Eller är det just det de har. Det är ju knappast juridiskt hållbart att hålla professionerna ansvariga för att de inte tillämpar kunskap som inte redan finns!

  Gör istället ett tankeexperiment. Föreställ dig att du är en felbehandlad patient. Du undrar: fick jag verkligen bästa möjliga behandling eller fick jag något sämre? Denna fråga behöver nästa alltid besvaras av professionen. Om svaret är nej – du fick inte bästa möjliga behandling, du blev felbehandlad då vill du kompenseras för detta på rättssäkra villkor. Du tycker förmodligen inte att felbehandlande läkares fortsatta karriär är ditt ansvar, utan någon annans. På samma sätt som felbehandlade patienter uppenbarligen oftast är någon annans ansvar än professionens. Frågan är vems? Systemets? Ingens? Allas? Är det kanske patienternas eget ansvar att de blivit felbehandlade?

  Pippi tycker inte att det krävs professionsskolning för att utkräva ansvar. Det kanske rent av är så att ansvarsutkrävandet försvåras av en professionslojalitet? Begränsas patienternas inte rättssäkerhet istället av att professionen agerar som självutnämnda experter på ansvarsutkrävande?

  /Pippi

  SvaraRadera
 34. Håller med, bloggen kan möjligen beskyllas för att skapa personalproblem men knappast tystnad och rädsla. Hur då??

  SvaraRadera
 35. Ja just det. Gullan kan sin Chomsky, själv har jag Mats Odells samlade tal på mitt nattduksbord. Jag sover som en stock.
  /Pippi

  SvaraRadera
 36. Kära Ulrika Lyth,

  Undertecknad blev glad över att se dig här på bloggen. Att Ledningen tar del av - och kanske också försöker dra slutsatser av att en sådan här blogg finns är väldigt positivt. Lillan tror att Ledningen egentligen VILL göra en riktigt bra förändring av hela Bullerbyn - men inte riktigt har den insikt och kompetens som behövs. Det är synd - för en integration och den nya avdelningsstrukturen tror många av djuren i Hackebackeskogen är väldigt bra. Men sedan då...? Enheter som spretar åt alla håll, toppstyrning utan markkontakt och detaljreglering och signaler som går ut på att Totalstyrelsens korridorlöpare inte ens vet att man ska uttrycka sig höfvligt i tal och skrift. Det vittnar inte om förtroende för den kompetens som faktiskt lever i dessa korridorer. När Lillan först satte fot på Totalstyrelsen kände hon sig imponerad av den sakkunskap och ambition som så många stod för. Nu känns det som om hon är tillbaka i ett kontrollsystem byggt på misstro som hon först mötte i annan verksamhet för nu väldigt många år sedan ( här framgår nog att Lillan inte är 70-talist...). Ordning och reda - JA! Tillit till att det generella mönstret - både inom och utom Totalstyrelsen - är att alla smådjur strävar efter att göra ett så bra jobb som möjligt - JA! Insikt om att den bästa sättet att möta smådjuren är med respekt och stöd och inte med ökad kontroll, inspektion och misstro.

  Kära Ulrika Lyth, detta blev långt. Men budskapet är egentligen: Kul att du är här/Jag förstår att Måns också lyssnar/Alla smådjuren vill ha en bra Totalstyrelse.

  SvaraRadera
 37. Jag hade hoppats på lite mothugg när det gällde mitt ifrågasättande av "evidensen" för att ett avskaffande av disciplinansvaret skulle gagna patientsäkerheten. Jag vet inte om det är beläggen som sinat eller att inga kommentarer publicerats pga Gullan tagit ledigt?

  Mvh

  Pär

  SvaraRadera
 38. Jag hade också hoppats på mothugg...
  /Pippi

  SvaraRadera
 39. Ja, det var märkligt hur diskussionen tvärdog... Gullan trodde att det blivit något tekniskt fel! Inte förväntade väl Pippi och Pär att mothuggen skulle komma från Gullan!? Det var ett intressant inlägg du skrev Pippi.. Är din poäng att det därför är bra att HSAN prövar anmälningarna?

  SvaraRadera
 40. Ja, jag menar att patienternas behöver HSAN och juristerna för sin rättssäkerhet och som motvikt till professionernas makt. Inte för att professionerna är inblandade i en medveten konspiration mot patienterna utan för att professionerna så oreflekterat anser sig (och anses av utomstående, t.ex. av ministern) veta patienternas bästa.

  Jag inspirerades av inlägget om att det skulle finnas evidens för en viss organisatorisk modell för patientsäkerhet. Det gör det förstås inte, men evidens har blivit nån sorts ryggradsreflex som professionen hänvisar till när de vill slippa argumentera. Professionens systemkunskaper är nämligen väldigt ytliga. Jag funderar på om det är därför som de ägnar så mycket tid åt systemet och organisation trots att de är inte är utbildade för det?
  /Pippi

  SvaraRadera
 41. Gullan håller med. HSAN behövs som motvikt. Intressant också detta med organisations- och systemteori.. Mycket energi har ägnats åt dessa frågor på Totalstyrelsen senaste åren, både internt och i förhållande till verksamheterna. Det kan man verkligen fundera över. Finns kompetensen på myndigheten?

  SvaraRadera
 42. Frågan om Gullans ev. ledighet handlade bara om att inga kommentarer dök upp, som Gullan godkänner innan de publiceras.

  SvaraRadera