söndag 1 maj 2011

Ge mig ett nytt folk!

Man behöver inte vara ett trendorakel för att upptäcka att det inte längre är bara Gullan som granskar Totalstyrelsen. Statskontoret, Riksrevisionen, en ny utredning och faktiskt t.o.m. stora mediemonstret Mårran har börjat vakna lite. Så här skriver Statskontoret i sin rapport:
”Ledningen har bedrivit ett kraftfullt förändringsarbete. I intervjuer med såväl chefer som medarbetare framkommer att organisationen upplevs som toppstyrd. Å ena sidan kräver ett stort förändringsarbete en tydlig ledning och stark
styrning. Å andra sidan krävs en bred förankring hos chefer – men även medarbetare – för att få genomslag och därmed skapa goda förutsättningar för resultatutveckling. Vid förändringar av organisation, roller och arbetssätt uppstår ofta problem. Det har gått en kort tid sedan omorganisationen och det är svårt att avgöra vad som är övergående respektive kvarstående eller permanenta problem.”
Intrycket som Gullan får av rapporten och den interna informationen på Intranätet är att Totalstyrelsen bedöms vara på rätt väg. Det är bara det att medarbetarna inte har förstått det. Det vill säga - de som arbetar på Totalstyrelsen är förändringsobenägna och trögfattade. Statskontoret skriver att förändringsarbetet behöver bli mer konkret för dem som berörs av det, exempelvis vad det betyder i den egna verksamheten. Därför finns det ett behov av att ledningen kommunicerar kring dessa frågor i ökad utsträckning. Och visst behövs det bättre kommunikation på Totalstyrelsen, men Gullan tror inte att personalen har svårt att fatta den nya organisationen eller vitsen med den. Gullan tror inte heller att motståndet mot den nya organisationsformen är särskilt stort – även om den har en del barnsjukdomar. Nej, problemet på Totalstyrelsen är just toppstyrningen. Rent formellt är det inget fel med det. En myndighet är ju ingen demokratiskt styrd organisation. Men Gullan vill tro att även i en sådan organisation så kan man utöva ledarskapet på ett mer inkluderande sätt.

Pelle Svanslös säger på Intranätet att vi lever i en turbulent tid. Ja, kanske det.. För ett par år sedan var det chefshuvudena som rullade. Ledningen byttes ut. Nu är det mer turbulent på medarbetarnivå. Personalomsättningen ökar. Kanske befinner vi oss i sista fasen av Måns plan att välja sig ett nytt folk.

Gullans hypotes är att medarbetarna på Totalstyrelsen inte är dumma. Gullan som är strikt uppfostrad i att söka evidens för sina hypoteser erbjuder nu en gallupundersökning. Fram till den 15 maj kan var och en som arbetar på Totalstyrelsen, Pillerverket eller andra som är intresserade eller berörda av ledarskaps- och organisationsfrågor delta i en kvasivetenskaplig undersökning. Under denna begränsade period kommer reaktionsknapparna under inlägget att fungera som en enkät. Kryssa i rätt ruta!

1. Missnöjet och problemen på Totalstyrelsen beror på hur ledarskapet utövas på myndigheten.

X. Det mesta fungerar bra på Totalstyrelsen.

2. Missnöjet och problemen på Totalstyrelsen beror på omorganisationen.

6 kommentarer:

 1. Det mesta fungerar faktiskt bra med tanke på omständigheterna! Vad vill ni egentligen ska hända?

  hälsningar
  Katten med den finaste svansen i stan

  SvaraRadera
 2. 1. De arbetsuppgifter Totalstyrelsen har förutsätter att medarbetarna kan få vara kreativa och att det finns en känsla av delaktighet. Statskontoret tänker inte på den mjuka sidan. En på pappret välorganiserad byråkrati enligt det senaste modet på området innebär inte i sig att arbetsprestationer av hög kvalitet kommer att levereras.
  2. En ledare av Måns typ tycker i själva verket det är BRA att medarbetare slutar, även om de är många till antalet, eftersom då bara de rättrogna, typ "Katten med den finaste svansen i stan", kommer att finnas kvar. Ett erfarenhetstapp är underordnat önskan att befästa den egna maktställningen.
  3. Vad allt detta betyder för verksamheten och dess resultat i ett längre perspektiv visar sig inte tillfullo förrän Måns stigit ner från tronen.
  4. Socialdepartementet har nu genom Statskontorets naiva rapport täckning för handlingslinjen att inte göra något åt den rådande situationen.

  SvaraRadera
 3. "kraftfullt förändringsarbete" är ett ordval som i näringslivet betyder att man måste förändra för att verksamheten ska ge vinst, dvs. att anställda och tidigare chefer får gå. När vi hör det så vet vi att det är dags att köpa upp aktieposter i den koncernen. När det gäller myndigheter är jag mer osäker på vad det betyder. I alla fall inte att förlust ska vändas till vinst. En genomsökning visar att det kan betyda större reformer som kan vara smärtsamma (psykiatrireformen förekommer i träfflistan). Det tycks som att reformer som betyder att många drabbas kan kommuniceras som kraftfulla vilket betyder att ändamålen helgar medlen. Alltså ung. som i näringslivet. Men vad man ska ha denna information till vet jag inte.
  /Aktieanalytikern

  SvaraRadera
 4. Gammalt gammalt gammalt. Inte alls någon "välorganiserad byråkrati enligt senaste modet"! Totalstyrelsen har förvandlats till en ålderdomlig, patriarkal, inskränkt organisation.
  "I alla människors handlingar och särskilt när det gäller en furste, ser man endast till resultatet. En furste bör alltså besegra och vidmakthålla staten, ty medlen till att göra det bedöms alltid som hederliga och prisas av alla" (Machiavelli år 1513) Läs parallellt med rapporten från Statskontoret.

  SvaraRadera
 5. och "katten med den finaste svansen i stan", det är ju inte vem som helst. Det förstår vi väl,den sitter ju på - Måns! Och han bör ju veta vad han pratar om?!
  Jag blir bara rasande nyfiken på vilka omständigheter som avses.

  /tjorven

  SvaraRadera
 6. Det handlar om ifall man vill mobilisera all kraft, enerig och kompetens för att bli handlingskraftig. Eller så tänks alla tankarna i toppen och organisationen sitter stilla och väntar tills tankarna är tänkta och sedan hoppar den på kommando. Det blir inte bättre än vad de få har tänkt. I bland är det magert. I bland är det katastrof! Historien får utvisa.
  Förresten har någon tänkt på att totalstyrelsen börjar bli historielöst? Dokument försvinner. Kunskap försvinner. I bland så lanseras tankar och idéer som nya fast de de var i funktion bara för ett par år sedan!
  Jag tycker att totalstyrelsen på det hela taget är ett intressant fullskale experiment. En praktisk illustration av alla "så här skall man inte göra" teser som florerar i ledarskapslitteraturen. Det är också intressant att se på kamraterna. Lyckas de hålla distans till eländet eller satsar de av sin personliga energi?

  SvaraRadera