söndag 4 juli 2010

En sommarsaga

Ted Ström har sin Vintersaga, men Gullan ska berätta en sommarsaga. När ledande politiker, journalister och myndigheter frotterar sig och byter varumärken med varandra i Almedalen bjuder Gullan på denna föreställning för er som inte får vara med.

Tänk er ett land. Tänk er ett land i långt upp i norr med lång erfarenhet av demokrati och god byråkratisk ordning. Tänk er att i detta land finns en myndighet med ansvar för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Chefen för denna myndighet är en kvinna med socialt patos. Detta patos delar hon med sin man som är en engagerad företrädare för en intresseorganisation. Tänk er att denna organisation arbetar intensivt för att ändra reglerna för adoption och konstgjord befruktniong så att det ska bli möjligt för även äldre par att bli föräldrar. Man menar från organisationens sida att bestämmelserna på detta område är åldersdiskriminerade.

Föreställ er sedan att man på hustruns myndighet - på hennes initiativ - utreder frågan om rätten till adoption m.m. för personer över 45 år. Utredningen utförs som ett prioriterat arbete på myndigheten och resurser satsas för att snabbt komma fram till ett resultat. Utredningen presenteras med buller och bång på utsatt tid. Föga förvånande kommer utredningen fram till att det finns vissa olikheter i tillämpningen av reglerna i landet och att reglerna innebär att äldre personer diskrimineras. Myndighetschefen uttalar sig i media och betonar att detta inte är acceptabelt; lagstiftningen måste ändras.

Försök sedan föreställa er reaktionerna internt på myndigheten. Ojdå! Är detta en fråga för vår myndighet? De andra byråkraterna på myndigheten känner sig tagna på sängen eftersom resultatet inte remitterats internt. Ingen har fått möjlighet att komma med synpunkter utifrån sin kompetens. Inte ens de största experterna i frågan – det särskilda rådet för adoption – har fått uttala sig. Det framgår inte heller att utredarna har funderat över vilka konsekvenser utredningens förslag har för barnen. Byråkraterna, som trodde att barnperspektivet var ett honnörsord för myndigheten, förlorar fotfästet för en stund.

I detta land finns kunniga och grävande journalister som är speciellt utbildade för att granska makten i landet. Tänk er att de väljer att blunda för kopplingen mellan intresseorganisationen och myndigheten.

Vilken tur att detta tankeexperiment bara är en saga! För något sådanta land finns väl knappast? Inte heller sådana politiker, journalister eller myndighetspersoner…

27 kommentarer:

 1. Totalstyrelsen "välkomnar" på sin hemsida en utredning som man själv tagit initiativ till... Det är ingenting annat än falskt språkbruk.

  Det är en ganska marginell fråga inom socialsektorn som blåses upp och ges felaktiga proportioner.

  En myndighet ska vara saklig och opartisk även i sina egeninitierade ärenden.

  Var finns barnperspektivet?

  HBT-förespråkare har en fördel som inga andra har; de är skyddade från angrepp. Ingen vågar nämligen ta strid med HBT-folket för den som gör det blir stämplad som homofob oavsett riktigheten i det man framför.

  Om det är så att en myndighet villigt låter sig användas av en intresseorganisation (eller vice versa eller ömsesidigt), med eller utan icke accceptabla bindningar mellan företrädare för dessa, är det något som JO borde titta närmare på om nu inte sanningssökande journalister skulle vara intresserade.

  SvaraRadera
 2. Vilka bindnningar har JO? JO har nog inte mandat att ta upp ngt av vikt. Det skulle i så fall varit om utredningen inte levererats i tid.

  SvaraRadera
 3. På institutet för genomsnittligt kuranta medborgare påstås att generalgonglören hittar olika skäl till tjänsteresor till hemlandet. Någon journalist borde ta en titt i diariet och kolla om detta verkligen stämmer.
  /Tommy Lillfinger

  SvaraRadera
 4. Journalister, politiker och myndighetschefer tillhör samma maktelit... Hellre vara dryckesbroder i Almedalen än komma med obekväma frågor. Men nu har ju du erbjudit ett lillfinger i alla fall.

  SvaraRadera
 5. Om en fråga er marginell eller ej kan aldrig avgöras av hur många som omfattas av den. För oss som arbetat med frågor om HBT och äldre, är erfarenheten den att förutom den ojämlikhet som dessa enskilda drabbas av så är det en utmärkt markör för att synliggöra den manualbaserade äldrevård som vi idag har. I motsats till vad vi ofta tror.

  Och Gullan, varför inte fråga de kamrater som arbetat med den utredning som du så medvetet rundar att beskriva i dess rätta termer, svaren du skulle få kanske skulle kunna förvåna. Blogg i all ära men varför gå en omväg.

  Barnperspektiv tenderar att bli vuxenperspektiv och användas som ett utmärkt sätt att inte bli angripen på motsvarande sätt som anonym menar att angrepp på HBT-rörelsen innebär. Var finns barnperspektivet i just adoptionsfrågor och bristen i att lagändringen om barns rätt att få veta att de är adopterade inte kommer till stånd, eller asylsökande barns rättigheter, eller vilket frågan egentligen handlar om varför vissa grupper ska ifrågasättas i sitt föräldraskap men inte andra oavsett deras föräldrakompetens. Har historien inte lärt oss någonting om sådan resonemang?

  Ja, att tillhöra det "farliga" HBT-kollektivet eller lobbyn börjar snart att likna omdömen om den Judiska världsorganisationen som var ett effektivt vapen att använda i antisemitismens tjänst. I vardagen ser jag tyvärr inte så mkt av rädslan för att uttrycka mkt öppet åsikter av skilda slag om "de där andra" även på "Totalstyrelsen".

  Vi behöver alla, ständigt och jämt ställas oss frågan vad våra värderingar gör med oss och hur de på olika sätt förmörkar vår syn. Det kan vi få hjälp med i öppna samtal, ansikte mot ansikte varje dag./ Susanne Rolfner Suvanto f d Vårdchef Judiska hemmen, kvinna, adopterad, sjuksköterska, närsynt, lesbisk, kristen och en hel del annat som också påverkar, stör och berör.

  SvaraRadera
 6. Tack Susanne för kloka synpunkter och kommentarer till bloggen! Gullan har inte tagit ställning i sakfrågorna, men ställt sig frågande till hur den aktuella utredningen har beretts på ToT. Om man velat förankra frågan internt så hade utredningen kunnat beredas på vanligt sätt. Då hade kanske sakfrågan blivit begriplig, och inte enbart framstått som en intressegruppsfråga. Att presentera en dåligt beredd utredning samtidigt som de flesta går på semester inte riktigt på en vilja till förankring...
  Den enda sakfråga i detta som riktigt sticker i ögonen är jämförelsen med tvångssterilisering! Att lagstiftning - bra eller dålig - innebär att den som vill byta kön också måste sterlisera kan inte jämföras med de tvångssterliliseringar som förekom i Sverige på 1900-talet. Det tycker Gullan är bristande respekt mot de historiskt drabbade!

  SvaraRadera
 7. Jag brukar hålla med Gullan i det mesta, men när det gäller din senaste kommentar håller göra jag det inte.

  Kraven på att vara ogift och tvånget om sterilisering för att kunna genomgå könsbyte speglar en unken och moralistisk mänskosyn som vi annars i vårt samhälle sedan länge lämnat. (Möjligtvis undantaget vissa motståndsfickor inom psykiatrin där bestraffningstvång regelmässigt verkar förekomma.)

  Benämningen tvångssterilisering tycker jag också verkar vara korrekt eftersom könsbytaren inte har något val.

  Däremot verkar det konstigt som du beskriver att utredningen gått till. Varför kan man undra. Och när det gäller adoption så har du naturligtvis också rätt i att barnperspektivet måste vara styrande.

  SvaraRadera
 8. ..som sagt. Det är inte sakfrågan som är intressant när det gäller den senast presenterade utredningen från ToT. Utan tillvägagångssättet att på Måns eget initiativ presentera ett beställningsverk från en intressegrupp.
  För en gång skull håller inte heller Gullan med Pär. Ett villkor för könsbyte, som i och för sig kan vara ett dumt villkor, kan inte vara detsamma som ett tvång, i bemärkelsen övergrepp..

  SvaraRadera
 9. Nä, det skrev du ju faktiskt, att du inte tog ställning i sakfrågan.

  Och du har också rätt i att användningen av begreppet innebär en viss konnotationsglidning. Den underliggande mänskosynen uppfattar jag dock i bägge fall som identisk, vilket är det upprör och berör mig så starkt (varför jag jagar upp mig). Det fanns aldrig någon medicinsk indikation som dikterade behovet av sterilitet eller att vara ogift hos den som skulle genomgå könsbyte.

  ToT skall inte utföra beställningsverk från intressegrupper. Men jag uppfattar att frågan inte handlar om en intressegrupp utan om centrala värden som berör oss alla. Därför är det också konstigt som du beskriver hur den verkar ha smugits igenom. Fanns det anledning till att man behövde manipulera sig fram till en så moraliskt självklar lagändring? I mitt tycke i alla fall.

  När det gäller den demokratiska processen håller jag helt med.

  Roger ut

  SvaraRadera
 10. Linda Almqvist11 juli 2010 15:58

  För de som undrar hur utredningen har gått till så kan man gärna ringa: 075-247 3998 så ska projektledaren (undertecknad) gärna berätta det.

  Utredningen kommer att skickas på internremiss på SoS under hösten och på externremiss innan den lämnas över till socialdepartementet. Och till dess skulle det kunna vara en fördel om de interna remissinstanserna tex lär sig att skilja på sexuell läggning och könsidentitet.

  SvaraRadera
 11. Men Linda, vore det inte riktigare om ToT väntrade med att offentligt förfasa sig över utredningsresultatet tills efter utredningen har internremitterats?

  SvaraRadera
 12. Belöningen för Måns; dubbad till invigningstalare på Stolthetsfestivaeln hade kanske låtit vänta på sig med en mer byråkratisk handläggning förstås... http://www.stockholmpride.org/sv/2010/Invigningstalare-2010/

  SvaraRadera
 13. Sterilisering vid könsbyte är väl ändå en självklarhet. MTF personer, var sak dom göra av sina kulor, som ska hänga fritt och luftigt?
  FTM, ska dom föda genom kejsarsnitt som fallet var i England?
  Vill man vara man får man avstå från att vara gravid.
  Man kan ju vända på det, varför ska män inte få föda barn,vi kanske kan fixa det genom dyra ingrepp. Det kan ju bli en mänsklig rättighet.

  SvaraRadera
 14. Karl-Alfred känner sig lätt förvirrad över Gullans kommentarer. Menar Gullan att en myndighet och dess chef inte ex officio kan utreda frågor inom myndighetens ansvarsområde?

  SvaraRadera
 15. Jodå, Karl-Alfred boy! Men i ett demokratiskt samhälle kan det finnas anledning att granska varifrån initiativen egentligen kommer och vilka intressegrupper som får företäden - särsklit när man frångår god byråkratisk ordning. ToT sägs ha ett viktigt uppdrag.. Man kan fråga sig - vems?

  SvaraRadera
 16. Att granska varifrån initiativen kommer förefaller fullständigt rimligt. Även Karl-Alfred har mer än en gång funderat över Måns prioriteringar. Det vore emellertid orimligt att tro att intressegrupper, av vad slag det än månde vara, inte skulle framställa önskemål och påtryckningar för att tala för sin sak. Den nämnda utredningen måste väl anses ligga inom Totalens uppdrag. Det finns dock andra viktiga saker att utreda som möjligen har högre prioritet. Slutsatsen härvid är nog att Gullan och Karl-Alfred är ganska överens.

  SvaraRadera
 17. Just det! Saklighet och opartiskhet (har ni hört det förut?) bör så långt det är möjligt ligga till grund för myndighetens arbete och dess prioriteringar. Intressegrupper ska förstås försöka trycka på, men de bör inte ha direktinflytande...

  SvaraRadera
 18. Kanske har Gullan och Karl-Alfred rätt i att det finns viktigare saker att utreda just nu än en liten grupp könsbytares grundläggande rättigheter. Dock kan man i sådana fall fråga sig när ett bättre tillfälle skulle kunna tänkas vara. Bordläggning är för övrigt klassisk taktik för att förhindra reformer.

  Rent allmänt håller jag dock med om observationen att det verkar finns ett stort mått av politisk medvetenhet bakom de utredningar och undersökningar som genomförs (och inte). Tankeförbud verkar exempelvis gälla för hur hyrläkarsystemet, läkarbrist och oreglerade arbetstider påverkar patientsäkerheten.

  SvaraRadera
 19. När det gäller att intressegrupper inte bör ha direktinflytande så kan man förstås fråga sig hur lämpligt det närmast symbiotiska förhållandet mellan Doktorsorganisationen och ToT är. Eller är detta något som jag fått om bakfoten?

  SvaraRadera
 20. För att klargöra så är den nu aktuella utredningen självfallet av mycket stor vikt för personer som vill genomgå könsbyte. Därtill slår Pär huvudet synnerligen väl på den gamla spiken i det senaste inlägget/Karl-Alfred

  SvaraRadera
 21. Precis! Doktorsorganisationerna (förbundet och sällskapet) är de intressegrupper som har och har haft det största inflytandet på ToT genom tiderna. Utan deras medverkan hade inte patientsäkerhetslagen baxats ända hit..

  SvaraRadera
 22. Den mest intressanta i sammanhanget är varför Måns söker publicitet i en, om man ska vara ärlig, relativt perifer och dessutom ännu ej färdigberedd fråga. Bakom det allvarstyngda men långsökta budskapet att Totalstyrelsen ”upptäckt” att ”tvångssterilisering” fortfarande förekommer, måste det därför finnas andra drivkrafter som är så starka att futiliteter som krav saklighet och opartiskhet och en korrekt myndighetsroll lätt kan åsidosättas. Det ligger nära till hands att tro att Måns har behov av att bli uppmärksammad inför kommande Pride-festival och/eller att det finns en koppling i någon form till RFSL som, oklart hur, tydligen lyckats få en direktingång i myndigheten. Den oblyga framtoningen görs med vetskap om att HBT-rörelsens företrädare är fredade från närmare granskning genom journalisters och politikers rädsla för att bli anklagade för att vara homofober.

  SvaraRadera
 23. Ja, i jämförelse med detta framstår JK:s medlemskap i ngt Hulda-nätverk som ganska oskyldigt.. Men kvinnors nätverkande är kanske mer hotfullt?

  SvaraRadera
 24. Kära Gullan,
  I Sverige är det näst omöjligt få folk att reagera på sammanflätning mellan olika makteliter, det är ju det som är sakfrågan här, inget annat. Stolthetslobbyn har sedan länge gått från under- till overdog, och är i ngn mening en sådan elit. Då menar jag inte varje enskild individ, utan organisationen. En annan sammanflätning är alla patientorganisationer som numera snällt äter ur Måns hand, mot lite utbyte i form av arvoden och ett eller annat snabbt förgånget köttben, som något men(ings)löst projekt eller till intet förpliktigande myndighets- eller ministeruttalande (typ nollvision för suicid)uttalande. De korporativa tendenserna ligger i dagen, för den som vill se. /Totte

  SvaraRadera
 25. Kära Totte, ja det är nog sant att stolthetslobbyn blivit en overdog... När det gäller t.ex. ordvändningen "tvångssterilisering" har makteliten nått fulländad enighet. Inte ngn stans i media ser man ngn som ifrågasätter den verklighetsbeskrivningen. Tål inte den frågan att synas i sömmarna? Är det plötsligt en självklarhet att kopplingen kön och föräldraskap saknar all betydelse - såväl etiskt som juridiskt? Finns det inte komplikationer som kan behöva ngn form av eftertanke?

  SvaraRadera
 26. Okunniga journalister har i sån grad anammat den agenda som nu satts att man kallar den lagstiftning som reglerar möjligheterna till könsbyte för "tvångslag". Se dagens DN. Tvångslag drabbar transsexuella. http://www.dn.se/nyheter/valet2010/hagglund-oppnar-for-slopat-steriliseringskrav-1.1145800 Tvångslag det är t.ex. den lag som reglerar psykiatrisk tvångsvård eller vissa bestämmelser om smittskydd, som gör det möjligt att vårda ngn mot sin vilja. Möjligheten att byta kön är helt frivillig. Däremot kan det ju finnas villkor för könsbyte som är värda att ompröva..

  SvaraRadera
 27. Många skäms idag över att lydigt ha spelat med i 68-rörelsen med dess åsiktsförtryck. 1968 var man tvungen att acceptera det revolutionära budskapet till 100 % annars var man "borglig".
  På samma sätt kommer många av de som idag sväljer allt vad hbtq-rörelsen säger att så småningom må dåligt över det åsiktsförtryck som denna rörelse idag manifesterar: "Vi var så engagerade, vi ville tillhöra de som stärker diskriminerade, vi ville inte framstå som homofober, så vi glömde visst bort barnperspektivet m.m. och därigenom diskriminerade vi de allra svagaste...."

  SvaraRadera