tisdag 8 juni 2010

Patientsäkerhetslagen är ett jävla skit, men nu har vi baxat den ända hit!

Om nu Totalministern varit en man som använde sådana kraftuttryck så kanske han hade uttryckt sig på det sättet idag. Det måste i alla fall ha varit med en sådan känsla han skrev (under) den bleka repliken i DN. Inte kom den till som resultaten av någon politisk vision i alla fall. Pliktskyldigast försöker han hävda att HSAN:s ordförande, här gemenligen kallad Pippi, kommit med sakfel i fredagens artikel. Detta trots att det är ganska uppenbart att Pippi har mycket större kunskap om vad som egentligen står i lagförslaget än förslagsläggaren själv.

Gullan tycker att det hade varit snyggt om Totalministern så här i elfte timmen hade bemödat sig om att på ett seriöst sätt försöka förklara vilka som är de stora fördelarna med reformen. Ministerns artikel inleds med orden "Den nya patientsäkerhetslagen skapar förutsättningar för en säkrare vård." I artikeln förklaras inte på vilket sätt säkrare vård ska uppnås genom den nya lagen. Det finaste han kunde säga om lagen var att den inte är riktigt färdig ännu. Att möjligheten att överklaga snarast ska införas. Varför lagen måste träda ikraft innan den är helt genomarbetad framkommer inte. Istället fortsätter Totalministern att sprida dimridåer för verklighetens folk. Som en brukspatron med fet cigarr sitter Totalministern och puffar rökmoln efter rökmoln över allmänheten.

Puff! Han påstår att det inte finns någon överklagandemöjlighet i befintlig lagstiftning heller. Ja, det är sant när det gäller den typ av klagomål till Totalstyrelsen som i framtiden ska bli huvudspåret. Men dagens anmälningar till HSAN kan överklagas av anmälaren och av den som blir anmäld. Precis den typ av överklagandemöjlighet som Pippi efterlyser i sin debattartikel.

Puff! Totalministern påstår att det visst framgår vem som ska be patienten om ursäkt ifall något går fel i vården, nämligen vårdgivaren. Vårdgivaren är t.ex. ett landsting eller ett företag som bedriver hälso- och sjukvård. Patienten ska alltså få en ursäkt från företagsledningen. Pippi efterlyser i sin artikel ett personligt ansvar. Hon redogör för de mekanismer som gör det möjligt för en person att förlåta och gå vidare. Så här skriver Pippi:
Den drabbades upprättelse förutsätter att den som har gjort fel erkänner detta och därmed den drabbades lidande. Genom att göra felet känt och ta på sig skulden har den felande tagit sitt ansvar. Den drabbade får därmed bekräftat att hans/hennes lidande räknas, vilket är förutsättningen för att kunna förlåta den felaktiga handlingen. Den felande, å sin sida, har genom sitt ansvarstagande förtjänat den drabbades förlåtelse och kan på så sätt ”förlåta sig själv”. Att personalen på detta sätt tar sitt ansvar är oerhört viktigt för förtroendet för vården
Inne i dimman sitter Totalministern och hävdar att verklighetens folk ska nöja sig med en ursäkt från en organisation.

Puff! Utan att förklara på vilket sätt, hävdar Totalministern att det kommer att bli lättare att återkalla yrkeslegitimationer. Nåväl, det är väl bra. De flesta felhändelserna i vården som drabbar patienterna kommer dock även i fortsättningen inte vara av sådan karaktär att deslegitimering blir aktuellt. Med den nya lagen kommer det inte att finnas någon i lag reglerad påföljd för den som gör sig skyldig till fel i yrkesutövningen. Det kommer inte att finnas någon påföljd alls att ta till förrän en yrkesutövare har så stora problem att prövotid eller återkallelse av legitimation kan övervägas. I det läget erbjuder den nya lagen några skärpningar – trots att inte är de så kallade ”riskindividerna” som orsakar det stora antalet skador i vården.

Gullan anser att det finns en hel del demokratiska brister i hur lagförslag tas fram, presenteras och genomförs. Det framstår inte som viktigt för lagstiftaren att på ett ärligt sätt redovisa tankarna bakom nya reformer och konsekvenserna av dem. Det är osäkert hur medveten mörkläggningsstrategin är. Kanske har politikerna hamnat i händerna på sina egna kommunikationsstrateger? Lättsamma powerpointvänliga presentationer av nya reformer blivit så införlivad i politiken att det blivit en ryggmärgsreflex. Media tar tacksamt emot de lightversioner som presenteras och skriver lydigt ner de pratminus som hoppar ur munnen på politiker som presenterar nya förslag. Presentationen, förpackningen blir viktigare än det verkliga innehållet. Visar detta på respekt för verklighetens folk?

För övrigt präglas dagen av renodlad avundsjuka. Varför får Duktiga Annika bli sommarpratare och inte Gullan?!

9 kommentarer:

 1. Tack för ditt inlägg! Usch, den nya patientsäkerhetslagen ger mig ont i magen å patienternas vägnar.

  SvaraRadera
 2. Gullan, Gullan!
  Varför är du inte politiker?
  HSAN är helt överkörda, få har lyssnat o förstått..Var finns Janne Josefsson?

  SvaraRadera
 3. Om sex dagar har vi en ny patientsäkerhetslag utan någon förstått vad den går ut på. Läkarförbundet och Socialstyrelsen har varit tillräckligt smarta att inte ge sig ut i debatten.

  SvaraRadera
 4. Göran Hägglund visar att han inte har någon insikt om villkoren för verklighetens folk.

  SvaraRadera
 5. Ni har helt missförstått det hela. Enligt regeringen kommer den nya lagen göra patienterna så nöjda att klagomålen på vården blir "betydligt färre" (propositionen s. 178).

  SvaraRadera
 6. Inspektören14 juni 2010 17:12

  Egendomligt att alla här är så negativa till en ny patientsäkerhetslag. Den kanske har sina brister men inte kan väl någon på allvar tycka ett den nuvarande ökar säkerheten för patienterna?? Pippi har skrivit mycket bra om förlåtelse och erkännande av skuld. Idag finns ju inget inslag av detta i processen. Tvärtom lägger ju alla inblandade i HSAN-ärendena ner massor av timmar (och advokater) på att visa på sin oskuld och därigenom slippa en disciplinpåföljd. Nej, bort med dessa onödiga och värdelösa påföljder och börja nysta i de verkliga problemen som ligger långt ifrån dessa "domstolar".

  SvaraRadera
 7. Vi vet iaf att personalen får straffrättslig immunitet om inget direkt tydligt uppsåt kan bevisas- och hur ska det göras av handläggare på SoS? Det vanligaste uppsåtet är ju inte på det sätt som man ser inom "vanliga" brott utan kanske att kliniken riskerar förlora på att få en patient som kommer kräva stora resurser för kliniken, kommunen eller genom ev symtom vara till sannolik belastning för sin familj.
  Vem tar tillvara patientens intressen när han inte kan det själv?
  Ska inte sjukvården göra det?
  Är det så att vi inte har råd med mer vård i Sverige- och av den anledningen måste bli världsunika med den nya lagen?

  SvaraRadera
 8. Nej Flyborg, någon straffrättslig immunitet talas inte om i lagen. Fel - igen!

  SvaraRadera
 9. Just det Egon, det TALAS inte om det men praxis blir det...för åklagre KAN inte öppna förundersökning om SoSs utredning inte anser ngt medicinskt fel vara begånget. Möjligen skulle en nitisk person kunna kräva fram hur noggrann utredning SoSs gjort men även det kommer bli svårt beivra för det är SoS som själva har att besluta hur noggrann den behöver vara. Begriper du väl att det inte är ngn som skulle göra sig allt detta besvär bara för att driva ett mål, som dessutom med säkerhet skulle bli obekvämt. SÅ viktig är det sällan med rättvisan. Lite spill får man tåla, och bäst är det om ingen märker det. Lycka till Egon.

  SvaraRadera