lördag 24 april 2010

Grundbulten

När Gullan en gång för många år sedan började arbeta på Totalstyrelsen fick hon lära sig ett latinskt uttryck; de lege artis. Vetenskap och beprövad erfarenhet. Evidens. Kunskap. Kunskapen ska vara grundbulten, hörnstenen. Hälso- och sjukvården ska utövas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Totalstyrelsens kunskapsstyrning ska på motsvarande sätt grunda sig på bästa tillgängliga kunskap; vara evidensbaserad. Så småningom blev även socialtjänsten inkluderad i kunskapstänkandet. Kunskapsbaserad socialtjänst har blivit stridsropet.

Den som vänder sig till svensk hälso- och sjukvård har rätt att förvänta sig vård av viss kvalité. Gullan tror att det är viktigt att upprätthålla kvalitetskravet. Den som i stället vill pröva metoder som inte vilar på vetenskaplig grund får lov att söka hjälp utanför hälso- och sjukvården. Den sjukvård som är allmänt finansierad och som kommun och landsting är skyldiga att erbjuda ska vara vetenskapligt utvärderad eller åtminstone grundad på beprövad erfarenhet. Patienterna har rätt att förvänta sig vård som bygger på bästa möjliga kunskap.

Gullan är nu rädd att någon har börjat pillra på grundbulten, rucka på hörnstenen. Klåfingrigt. Långsamt, nästan omärkligt lossas bulten några millimeter då och då. Vi märker inte vad som pågår i det tysta. Alternativmedicin och komplementärmedicin tar för sig mer och mer utrymme. Vidarkliniken har sedan många år dispens för sin verksamhet. Genom vårdval Stockholm kan man välja husläkare som sysslar med homeopatisk förtunning. Vi närmar oss övriga Europa där det finns en annan acceptans för alternativ medicin. Läkare med utbildning från andra medlemsländer arbetar i Sverige. Svenska patienter har rätt att åka ut i Europa och söka vård. Medicintekniska produkter som är CE-märkta används i Sverige trots att användningen av produkterna i hälso- och sjukvården kan strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Om Totalstyrelsen ifrågasätter användningen av CE-märkta produkter i vården kan myndigheten kritiseras för att hindra den fria rörligheten av varor på marknaden. Gullan undrar om någon har förutsett denna effekt av EU-medlemskapet? Det kan förstås finnas lärdomar att dra även från verksamheter utanför skolmedicinen, t.ex. när det gäller bemötande, respekt och framförallt tid för patienten - men är det önskvärt att späda ut kunskap genom homeopatisk förtunning? I Mats Reimers blogg. illustreras det stegvisa ruckandet av grundbulten tydligt. Gullan uppmanar sagofigurerna att bevaka grundbulten så att inte hela kunskapsbygget rasar samman.

En annan diskussion som vi skulle kunna föra är om det verkligen är myndigheternas uppgift att producera och utvärdera kunskap. Ska Totalstyrelsen skriva riktlinjer om vilken vård som har effekt? Hur många myndigheter ska syssla med kunskapsstyrning? Ska det alls göras på det sättet? Inom Totalstyrelsens område finns utöver styrelsen själv också Svensk kunskapsberedning, Subventionsstyrelsen, Drogstyrelsen, Institutet för genomsnittligt kuranta medborgare och snart även den Oberoende myndigheten. Det börjar bli ganska många kockar som har fingret i grytan.

För övrigt hörde Gullan att Rickard från Rickomberga blev avtackad under veckan som gick. Han har alls inte försvunnit till Rickomberga som Gullan trodde. Han ska bli chef för PAN! Gullans kunskapare berättade också att Rickard hyllades med en rolig sång. Den skulle Gullan gärna vilja höra! Kan inte låtskrivarna skicka in den till Totalstyrelsen? Så här i schlagertider vore det kanske rentav passande att publicera den som nästa inlägg?

23 kommentarer:

 1. Vilka CE-märkta produkter oroar Gullan?

  SvaraRadera
 2. Gullan oroar sig mer över orincipen än över enskilda produkter. Medicintekniska produkter finns överallt i vården. CE-märkning innebär bara att de är godkända att användas för sitt ändamål inte att användningen i sig stämmer överens med de kvalitetskrav som gäller för den svenska vården. Släpper vi taget om grundbulten när det gäller produkterna blir det snart inte ngn mening med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet öht.

  SvaraRadera
 3. Man undrar var energin kommer ifrån? Mer precist, hur mycket energi kan det finnas kvar att lägga på det arbete man är anställd att utföra när man investerat såna oerhörda mängder kraft i att försöka framstå som intellektuell. Problemet är bara att Gullan misslyckas. Hon är en röst för alla de andra misslyckde medarbetarna som istället för att förhålla sig nyanserat till sina egna tillkortakommanden och misslyckanden vänder allt mot en handfull peersoner vars ansvar de skulle orka axla i exakt 4 minuter.

  Nej, lättare då att förenkla och förminska, lättare att mobba den som riktar relevant kritik mot Gullan och därmed göra precis det man anklagar Måns & Co för. På gymnasialt vis sjunger fåren med till Gullans grunda och allt annat än insiktsfulla "analyser" om tillståndet på den myndighet som här kallas Totalstyrelsen.

  Vem är då Gullan? Sannolikt i slutet av sin yrkeskarriär. Förmodligen med gedigen medelklassbakgrund. Utan tvivel uppväxt förgäves sökandes efter sin faders kärlek och bekräftelse men med en växande insikt om att fadern hellre sett en son födas. Sökandet går vidare. I takt med att åren går växer avsknaden av faderns kärlek och bekräftelse allt mer. Troligen innebär det ett rätt fattigt sexualliv och torftigt förhållningssätt till män rent generellt. I ett desperat försök att blidka sin far väljer hon dock att gifta sig. Högst troligt är personen hon gifte sig med någon som liknar hennes far, dvs, en person som besitter paradoxen att å ena sidan kunna ge Gullan kärlek och bekräftelse, å den andra vara oförmögen/ovillig därtill.

  Gullan står bara ut så många år innan skilsmässan är ett faktum. Gullans vandring mot att bli, vad som i mediala sammahang ibland kallas bitterfitta, är snart all. Samtidigt lever hon kvar i paradoxen att hata sin far samtidigt som hennes liv i existentiell mening reduceras till att ha handlat om att få den kärlek och bekräftelse hennes far förnekade henne som barn. Hon har nu levt så länge i paradoxen att hon sedan länge står bortanför den punkt där hon fortfarande hade attributet att ta emot sin faders kärlek och bekräftelse. Eftersom fadern inte längre föda den paradox Gullan så länge sedan lever i behöver hon ständigt en ställföreträdande far att bygga upp sitt tragiska livsprojekt kring. Det är här Måns kommer in i bilden. Måns gör inte som Gullan vill, Måns tycker inte som Gullan, Måns avsätter inte två timmar i veckan för att lyssna till Gullans problem, Måns tycker att omorganisationen ska gå till på ett annat sätt än Gullan. Ja, Måns är allt ont samlat i en kropp som Gullan kan tänka sig. I Gullans värld är Måns allt som hennes far var under de där känsliga barndomsåren som för alltid formade lilla Gullan.

  I den meningen är Gullans kritik av Måns och Totalstyrelsen att se som egenterapi. Därmed är kritiken värdelös, humorfattig och grund. Jag hade gärna unnat Gullan sitt bloggande om det inte samtidigt vore så att hon drog många av oss andra i hennes smuts. Alla känner inte igen sig i den här beskrivningen. Det är inte alla som föraktar sitt jobb på Totalstyrelsen. Jag förstår att det är svårt att stå inför pensionering och inse att man inte kom längre, inte förmådde mer, inte räckte till. Är det anledning nog att såra andra? Är det anledning nog att bidra till mobbing på arbetsplatsen? Men eftersom Måns är ansvarig för allt ont, om inte på jorden så i alla fall på Totalstyrelsen, antar jag att den mobbing som sker av de som vågar uttrycka en avvikande åsikt på den här bloggen även det är Måns, snarare än Gullans, fel? Vad jag inte förstår är varför du, Gullan, väljer att arbeta kvar på Totalstyrelsen? Om allt är så dåligt och Måns är så hemsk, varför stanna kvar? Men det är inte att förbättra något du tycker är dåligt som är drivkraften bakom den här barnsliga bloggen. DET är problemet.

  SvaraRadera
 4. Ge mig exempel, jag förstår lite dåligt vad det skulle kunna vara för produkter som utgör hot mot VBE? Kan det vara som värmebehandling, i jag tror Upplands Väsby, mot cancer som nu flyttat till Tyskland efter att apparaten var godkänd men behandlingen ansågs i Sverige inte vara tillräckligt beprövad och evidensad?

  SvaraRadera
 5. Gullan är inte född igår, varför tror hon på kunskap som en grundbult? Idag är det värderingar som gäller, dock mer oklart vilka. Men det gör också att alla alltid har rätt, för vem har "fel" värdering? Det är intressant i samtal med läkare från andra länder- där gäller fortfarande kunskapen. Vilken väg ska vi gå? Ska vi vara ledande och lära "de andra" att mer värdera värderingar, eller ska vi återgå till kunskapen? EU ska ju hålla ihop, så såhär kan vi inte fortsätta spreta.

  SvaraRadera
 6. men det var värst...he he...här är det nån som alldeles har bajsat ner sig. det är bäst du ställer dig i duschen och utgjuter din egen plågade bitterhet i ett lååååångt primalskrik. våta primalskrik är bra mot pseudopsykotraumatisk textuell orddiarré.

  besök sedan Snuskes blogg och läs instruktiv text om spanking. det verkar som du behöver en befriande omgång förnedringssmisk för att bli som folk igen.

  SvaraRadera
 7. Hej Gullan, roligt att du uppskattar min lilla blogg. Din blogg är lite för intern för att jag skall fatta så mycket av det du fablar om, jag som sitter ute på landsbygden. Men med tanke på den anonyma psykoanalysen du serverades ovan har du lyckats trampa på några ömma tår... lycka till med fortsatt flamenco!

  SvaraRadera
 8. Tack Mats! Ja, tänk att Gullan har blivit ofrivilligt psykoanalyserad. Men det är kanske inte mer än rättvist?

  SvaraRadera
 9. Anonym 26 april 17.30: Ja, det var ett bra exempel! Det finns även andra; bettskenor och ngn metod som kallas N2 inom tandvården http://www.tandlakartidningen.com/innehall/nyheter/100323fortydliganden2.aspx. Förhoppningsvis får Totalstyrelsen hävda VEB, trots att produkterna i sig kan vara CE-märkta..

  SvaraRadera
 10. Bra Gullan! Jag önskar att det här kunde diskuteras internt. Visst är det lustigt att Totalstyrelsen kan inrätta en avdelning för Kunskap samtidigt som besluten och produkterna blir alltmer ideologiska?
  /Pippi

  SvaraRadera
 11. Analysera mera! Utmärkelsen till Bitterfitta tar Gullan som en hedersbetygelse. För en pensionsmässig stofil är det också smickrande att lyckas vara både gymnasial och barnslig. Gullan som har en egen psykiatrisk mottagning har inga problem med att förstå tjusningen i att gräva fram liken i garderoben.

  SvaraRadera
 12. Vad tänker du på då Pippi?

  SvaraRadera
 13. Du anonyme som kommenterade den 25/4: Det var länge sedan jag läste någonting så dumt,
  plumpt och oförskämt. Ett riktigt lågvattenmärke! Tolerans, elegans och minimalism är inte ditt särmärke. Måtte du jobba långt från mig!/K

  SvaraRadera
 14. "Bitterfitta" är faktiskt lite kul då jag är övertygad om att Gullan är en transsexuell "Anders".

  SvaraRadera
 15. Dum igen. Bettskenor o N2, menar Gullan att de är för lite utvärderade? (kan inte öppna hänvisad sida). Vi behöver nog en mer gemensam hållning i EU. Sverige är för litet att ta ställning för eller emot allt, men vi ska vara med centralt i EU gruppen.
  Allt behöver man ju inte ha offentligt fiansierat, många läkemedel tas bort från subvention redan idag o fler är påväg.

  SvaraRadera
 16. Gullan känner inte till hur de är med de enskilda produkternas förenlighet med VEB. Det som oroar är att det inte är helt självklart att de kvalitetskrav som gäller i vården står över kraven på fri rörlighet av varor.

  SvaraRadera
 17. Som du skriver har Vidarkliniken kunnat bedriva sin verksamhet i ganska många år, så där handlar det väl inte egentligen om något trendbrott?

  Enligt min ytliga lekmannauppfattning så har jag dock fått uppfattningen om att synen på evidens skärpts på senare år? Att Tot t.ex. tillslut vågat sätta ned foten och besluta om att psykiatriska patienter skall få tillgång till KBT, och att denna behandling skall ges prioritet, måste vara väl en stor seger för förnuftet och EBM? När det gäller ECT har ju Tot också kommit med skärpningar för att metoden skall anses kunna uppfylla kriterier för EBM (Här krävdes dock Uppdrag Gransknings uppmärksammande först).

  Är inte problemen med "komplementärmedicinen" att den i stort är oreglerad? Totalstyrelsen har endast ansvar för legitimerad personal och i den mån att utövaren inte är det så är det fritt fram att göra och påstå nästan vad som helst? Ett intressant exempel har varit de "coacher" som påstått sig kunna bota det mesta i psykiatriväg men där Tot nöjt sig med att konstatera att detta fallit utanför tillsynen. Kan det vara så att vi behöver en skärpning eller ett tydliggörande av Totalens ansvar?

  SvaraRadera
 18. Måste alternativmedicin vara ett hot? Det är väl bara att den inte ska kallas medicinsk kunskap. Förr hade vi vården, familje och kyrkan. Tron, tryggheten och närheten hämtar vi istället i alternativa metoder, currykors, medier och tarrotkort. Visst avund kan jag känna för de som finner ro i det. Hur man får sitt system lugnt har kanske mindre betydelse men det får var och en finansiera. Orättvist, ja alla har inte familj. Det är också orättvist. Men det är inte ToTs sak. Vidarkliniken har säkert hjälpt många just genom påfyllnad av lugn och god omvårdnaden, men psykologisk behandling som i sig borde respekteras, men inte deras piller.

  SvaraRadera
 19. Alternativmedicin och komplmentärmdicin har säkert sin plats i samhället och behöver inte vara ett hot, tänker Gullan där hon ligger på sin spikmatta. Men Gullan håller med föregående talare om att det får var och en ta ställning till själv och finansiera efter bästa förmåga. Det behövs en rågång mellan den vetenskapligt utvärderade medicinen och de alternativa varianterna. Om komplementärmedicin ska regleras och övervakas bör det var någon annan myndighets huvudvärk... Kvacksalveristyrelsen?
  De nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom har ju blivit starkt ifrågasatta av delar av professionen. Det är en intressant debatt som tangerar frågan om det verkligen är Totalstyrelsens uppgift att ta fram riktlinjer. Om det är ToT som ska gräva fram kunskapen?

  SvaraRadera
 20. Angående kunskapsgrävningen, menar Gullan att det blir en sammanblandning av roller om Tot står för den biten? Alltså att Tot både skall utforma regler (baserade på kunskap) och sedan kontrollera att de följs. Eller finns någon annan orsak till att Gullan tvekar inför kunskapsbiten? Eller, tvekar Gullan verkligen? Hon kanske bara vill utmana lite?

  Det är intressant att många inom professionen satt sig emot riktlinjerna.

  SvaraRadera
 21. Gullan tycker att kunskapsfrågorna är svåra. Hon har inte tagit ställning, men tycker att det blir aningen mkt för en myndighet att både producera kunskap, ge statsbidrag, följa upp och utöva tillsyn samt normera. Därtill är det som sagt flera myndigheter som håller på med kunskap. Kanske borde det vara ett uppdrag bara för Svensk kunskapsberedning?

  SvaraRadera
 22. Bitterfittan har ballar av stål - Tjingeling

  SvaraRadera
 23. Hej Gullan;
  Jag hade särskilda saker i åtanke men tyvärr sådant som passerat mitt eget skrivbord. Det vill jag inte gärna skriva om eftersom min skrubb på verket är så perifer att jag garanterat avslöjas. Försökte leta bland nya publikationer på Totalstyrelsen hemsida. Med stor risk för att trampa oskyldiga kollegor på tårna vill jag föreslå Försäkringsmedicinskt stöd?

  Men det är klart att det mesta av det Totalstyrelsen publicerar - Affischen om god handhygien t.ex. - inte är politiskt.

  Hittade för övrigt ett innovativt guldkorn bland Totalstyrelsens publikationer: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-12

  SvaraRadera