söndag 10 oktober 2010

Nästan en trend

Gullan ligger på sin terapisoffa och funderar över tecken i tiden. Tänk på din nästa. Ja, det är fint. Tänk längre än näsan räcker. Eller tänk nästan lika långt. Är det tillräckligt? Tro´t om ni vill. Det är nästan sanning.

Nästan vetenskap. Vidarkliniken firar 25 år i Sverige. Trots att det finns krav på att hälso- och sjukvården i Sverige ska uppfylla krav på vetenskap och beprövad erfarenhet har antroposoferna i Järna fortsatt dispens. De får även statliga bidrag. Skattebetalarnas pengar till sockerpiller alltså.

Nästan legitimerad. Flera politiker tycker att det är så intressant med icke vetenskapligt utvärderade metoder att man vill ge allmänheten vägledning i valet av kvackare. Frågan om ett nationellt register över utövare av alternativ medicin har väckts igen. Gullan är lika skeptisk som doktor Dengroth och Föreningen vetenskap och folkbildning mot en statliga kvalitetsstämpel på alternativmedicin.

Nästan död. Filosofen Karlsson på taket är bekymrad över tillgången på organ för transplantation. Nya framgångsrika behandlingsmetoder gör att fler patienter kan räddas. Det är ett problem att fler botas och inte blir donatorer. Det är också ett problem att fler patienter dör på fel sätt. Något måste alltså göras. Eftersom donatorn måste vara död för att kunna donera vitala organ argumenterar han för en ändring av dödsbegreppet. Karlsson tycker att det måste räcka med att patienten är ”tillräckligt” död. Dessutom tycker han att den som donerar ett organ ska få betalt. Lika självklart som att läkaren får betalt ska donatorn få ekonomiskt ersättning vid levande donation. Med osviklig Karlsson på taket-logik vill han dock begränsa rätten till ersättning till de donatorer som inte är i ekonomiskt trångmål. Det är förstås helt oetiskt att betala någon som behöver pengarna!

Nästan unik. Totalstyrelsens vision. Myndigheten ska göra skillnaden – för en god hälsa, vård och omsorg. Göra skillnad.. Har ni hört det förut? En enkel google-sökning på begreppet ger mer än fyra miljoner träffar. Centerpartister, rödgröna, Unicef, Trafikverket, Gränslösa läkare, konsultföretag, Rosa bandet och FRA-lagen m.m. Alla vill göra skillnad. Genom att vara en saklig, handlingskraftig och trovärdig myndighet ska Totalstyrelsen göra skillnad. När visionen presenteras manas medarbetarna att gå med djärva steg mot målet. Handlingskraft och djärva steg. Nästan trovärdigt.

Nästan logiskt är att Totalstyrelsen som jobbat och lobbat för disciplinpåföljdernas avskaffande nu opponerar sig mot att HSAN aviserat att de har slutat att döma ut disciplinpåföljder. Myndigheten kommer att överklaga om HSAN fattar beslut att inte ge disciplinpåföljd trots att en yrkesutövare har gjort fel som borde ge erinran eller varning. Månne är detta ett exempel på Totalstyrelsens nya handlingskraft?

10 kommentarer:

 1. Vad gäller alterntivmedicin i Norge har jag skrivit om de norska KAM-instituten NAFKAM och NIFAB. NAFKAM:s forskning går bl.a. ut på att skapa ett register med anekdoter om ovanliga sjukdomsförlopp och alternativa behandlingar av dem. Ett liknande forskningsprojekt håller KI på med, troligtvis under ledning eller rådgivning av Sveriges altmed-nestor Torkel Falkenberg.

  SvaraRadera
 2. Intressant! Undrar vad behörighetsutredningen har kommit fram till.. Ska Sverige också få hög servicegrad när det gäller vägledning till närmaste healare? Tack för tipset om din blogg!

  SvaraRadera
 3. Ja, visst är totalstyrelsens reaktion intressant.

  Även om jag inte håller med om tots underliggande motiv så kan jag faktiskt i sak för en gångs skull hålla med tot. Gullan har ju själv skrivit om problemet med rättslösheten i beslut som inte kan överklagas, vilket förstås är det som tot nu egentligen reagerat på. Alltså trots att hsan tillämpar det regelverk som tot är tänkt att arbeta efter om några månader och som tot självt haft avgörande del i att driva igenom.

  Av detta kan man förstås dra vissa slutsatser kring hur tot tänker sig att det nya regelverket skall tillämpas. Och vilken insyn som patienter/anhöriga kommer att kunna få i framtiden kring de omständigheter som lett till vårdskador.

  //Pär

  SvaraRadera
 4. Pippi framhärdar i att låta patientsäkerhetslagens mildrande konsekvens få genomslag redan nu. Läs och förstå hur patienters anmälningar kommer att behandlas fortsättningsvis. http://www.dagensjuridik.se/2010/10/16-arig-flicka-begick-sjalvmord-hsan-lamnar-anmalan-utan-atgard-trots-brister-i-varden

  SvaraRadera
 5. Varning för gamar! Tillgången på organ för donation ska inte säkras genom att tulla på grundläggande principer. Gullan välkomnar att Karlsson på taket äntligen får lite problematiserande mothugg! Läs Göteborgsposten och DN idag. http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.471246-varning-for-gamar och http://www.dn.se/ledare/signerat/organdonation-vanskligt-varda-vidare-1.1192301

  SvaraRadera
 6. Klinskt död vaknade upp... Undrar om hon var tillräckligt död för donation enligt Karlssons sätt att se det? www.dn.se/nyheter/varlden/kliniskt-dod-vaknade-upp-1.1192883

  SvaraRadera
 7. Ang. Gullans kommentar 20 oktober 2010 20:32. Det intressantaste i detta fall rör faktiskt inte verksamhetschefen utan kuratorerna, som fälldes av HSAN. I vanlig ordning överklagades fällningen till länsrätten där påföljderna lyftes på Socialstyrelsens rekommendation. Jag har själv läst Socialstyrelsens yttrande, som lyder ungefär: "Socialstyrelsen har tidigare inte funnit anledning att anmäla den inträffade händelsen till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Socialstyrelsens kan inte finna att något i sak förändrats och står därför bakom sitt tidigare beslut." Ungefär något sådant. Och på det yttrandet friade alltså kuratorerna i länsrätten.

  Ärendet överklagades dock vidare till kammarrätten, och här hände något alldeles speciellt: kammarrätten fällde kuratorerna! Socialstyrelsen inkom inte med något nytt yttrande och kammarrätten körde över Socialstyrelsens något innehållslösa argumentation, vilket enligt vad jag förstår inträffar ytterst sällan. Ärendet är nu överklagat till Regeringsrätten, som dock antagligen inte kommer att hinna pröva det innan påföljderna avskaffas vid årsskiftet gissar jag.

  Jag kontaktade faktiskt kammarrätten med en fråga om domen var prejudicerande men fick tyvärr ett luddigt svar. För det vore intressant att veta om man - även om det som i detta fall handlar om barn - som deprimerad och suicidnära patient har en rättighet att få bli bedömd av läkare. Utifrån hur Socialstyrelsen agerat ansåg tydligen myndigheten att någon sådan rättighet inte finns. Ungefär hälften av alla barn som kommer i kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin får aldrig träffa en läkare, vilket accepteras av Socialstyrelsen.

  SvaraRadera
 8. Låter som ännu ett exempel där myndigheten inte agerat för att utsatta grupper ska få god vård - i detta fall barn i behov av psykiatrisk bedömning. Tack för redogörelsen!

  SvaraRadera
 9. När det gäller Socialstyrelsens kritik av HSAN:s milda regeltillämpning kan man förstås också notera att Socialstyrelsen sedan ungefär 2005 också i praktiken själva tillämpar de nya reglerna. Exempelvis har man har nära nog helt upphört med att anmäla ärenden till ansvarsnämnden.

  Socialstyrelsens egen anpassning till den nya ansvarssynen har alltså skett långt innan det fanns ett riksdagsbeslut.

  SvaraRadera
 10. Precis så har det varit! Finns det ngn som kan förklara Totalstyrelsens kritik mot HSAN idag??

  SvaraRadera