söndag 20 december 2009

Hela havet stormar

Hösten har varit en orolig tid på myndigheten. Chefskarusellen som inleddes under nedmonteringen har fortsatt att snurra under byggtiden. Detta var förstås nödvändigt för att skapa den nya organisationen. Vilket är då det egentliga syftet med detta arbete? Officiellt är syftet att integrera hälso- och sjukvårdsfrågorna med socialtjänstfrågorna. Myndigheten ska fr.o.m. årsskiftet ha totalansvaret för tillsyn över hälso- och sjukvård OCH socialtjänst. Detta integrerade uppdrag ska genomsyra även övriga verksamheten. Totalstyrelsens ska äntligen bli en myndighet. Gullan har inget emot den ambitionen. Det sätt som omorganisationen startat och genomförts väcker dock en del tvivel. Det som omorganisationen hittills har lyckats med är att stärka Måns makt. Det kan kanske inte kritiseras i och för sig. Troligen var det nödvändigt för att lyckas med omorganisationen. Men helgar ändamålet medlen? Hur det går med integreringen av verksamheterna lär vi inte få se resultatet av på länge än. Det är ett jobb som i praktiken startar efter årsskiftet. Följ Gullans bevakning av detta område!

När Pentti Varg tidigare under året tog över det tillfälliga chefskapet över avdelning Hälsa trodde han nog att denna insats skulle vara ett klokt karriärsteg inom myndigheten. Det såg också tillfälligt ut som tillsynens inflytande över myndigheten stärktes - Bror Räv var kvar på avdelning Inspektion och hans närmaste man basade för avdelning Hälsa. Detta blev dock bara ett tillfälligt arrangemang. Bror Räv försvann ju snabbt och listigt iväg bakvägen och etablerade sig på en stol som var jämnhög med Måns egen. När så Måns tillfälligt placerade Bill O´bull på Penttis önskestol blev vargens framtid i huvudstaden allt mer osäker.

Efter sommaren beslutade ledningen vilka de nya avdelningarna skulle bli och rekryteringen av de nya avdelningscheferna började. Pentti Varg började känna av att han var satt i kylan. Han var chef över en avdelning som skulle försvinna och hans drömjobb sköttes smidigt av en fullfjädrad kappvändare. Måns och Bill O´bull lierades sig mer och mer. De till och med skrev debattartiklar tillsammans om hårdare tag i tillsynen. En flod av rykten har varit i svaj under hösten. Enligt en av dessa blev Pentti till slut uppkallade till Måns för någon slags upptuktelse. Han fick då veta att det inte var någon idé för honom att aspirera till någon av avdelningschefsposterna. Pentti Varg avgick samma dag och åkte direkt hem till de norrländska skogarna.

Måns valde istället att utse Prinsen som chef över normeringsavdelningen. De andra avdelningscheferna tillsattes inte under lika mycket dramatik. Tydligt är dock att det på denna chefsnivå är en fördel att vara man - tre av fyra avdelningschefer är män. Nu blev resultatet av tillsättningen av enhetscheferna helt det omvända, med en överväldigande majoritet kvinnor på denna chefsnivå - totalt sett finns det kanske inte så mycket att anmärka på i jämställdhetsavseende?

Chef för kunskapsavdelningen blev Lilla Vargen, chef för granskningsavdelningen blev Filifjonkan och inte helt överraskande blev Bill O´bull chef för inspektionsavdelningen. Anmärkningsvärt var att inte någon avdelningschef kommer från socialtjänstsidan. Var det inte en integrering som var avsedd? Maja Gräddnos, som basar över avdelningen Social, fick ingen plats i den nya verksledningen.

I fredags blev det alltså klart vilka som fick tjänsterna som enhetschefer på de nya avdelningarna. Som alltid när hela havet stormar var det några som tidigare haft stolar som inga fick. Gullan får säkert anledning till att återkomma med interna reaktioner kring detta. Imorgon kommer det några reflektioner kring vad som händer med det östra inspektionsområdet...

1 kommentar: